Leo Maki

MISSA MAMA NOVA

Timo Tembuyser
Festival Dag in de Branding
vr 31 mei - 20:15 - 21:30
vr 31 mei 2024
20:15 - 21:30
  • vr 31 mei 2024
    20:15 - 21:30
    Theater aan het Spui
    Zaal 1

MISSA MAMA NOVA is een performance met dans en koorzang over vrouwelijkheid, en het laatste deel in een drieluik waarin theatermaker en componist Timo Tembuyser christelijke ritualiteit naar zijn hand zet. Het vorige deel, Missa Mater Sola (2O22) werd genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs op het Nederlands Theaterfestival.

Dit programma is onderdeel van Editie 70 van het Haagse festival voor nieuwe muziek Dag in de Branding. Bekijk het volledige programma via de website:


Dag in de Branding Editie 70

In English below - >

Een danseres (in het karakter van ‘a Mother’s body’) kronkelt in en uit het cliché en de normatieve gevangenis van de Vrouw-als-Moeder. Een meerstemmig koor van jongvolwassenen (a body of children) zwermt om haar heen en zingen binnen en buiten klassieke zang klanken. In afwezigheid van de Vader herlezen ze de patriarchale erfenis van de christelijke gebruiken, op zoek naar nieuwe betekenis en hun eigen volwassen stem. Een fluitiste aan de zijlijn (‘a Mother’s breath’) ademt en stuurt dit meerstemmige lichaam van performers aan. Samen breekt het ensemble zo het stille verdriet open van de heilige Moeder Maria, om het te transformeren naar een viering van het vrouwelijke in elk van ons.

Over Timo Tembuyser

Timo Tembuyser (1991, Aalst) is een Antwerpse en Rotterdamse performer, vocalist, componist en theatermaker.

Met zijn achtergronden in architectuur, theater en muziek werkt hij met ensembles van stemmen om ruimte(s) te creëren voor eerlijk luisteren. Het verlangen tot verbinden is diep geworteld in Timo's praktijk. Als kind van gescheiden ouders die in totaal gescheiden werelden leven, een queer kind in een katholieke school en meer, zocht hij altijd naar waarheid en verbinding.

Na het behalen van een Bachelor & Master Architectuur & Stadsplanning aan de Universiteit Gent (2014) werd Timo opgeleid tot Acteur & Theatermaker aan de Toneelacademie in Maastricht (2019). Na enkele jaren in het werkveld is Timo gestart met het Master of Music Program bij Fontys, Tilburg (2024), met de focus op Muziektheater & Zang. Zijn intentie is - opnieuw - om zijn ervaringen te verenigen en te integreren in muziek, theater, architectuur en spiritualiteit.

Ik wil me loszingen van vastgeroeste kaders. Door archetypes elke keer opnieuw te belichamen, probeer ik ze te actualiseren.

Timo Tembuyser

In de media

THEATERKRANT over MISSA MATER SOLA
“De beeldschone composities vormen de ruggengraat van de voorstelling. Puttend uit verschillende religieuze zangtradities en verschillende talen, weet Tembuyser een overweldigende emotionele resonantie te creëren”

INTERVIEW Dag in de Branding
Timo: "Fuck, heb ik wéér een Gloria geschreven."

In English

MISSA MAMA NOVA is a performance with dance and choir vocals about femininity, and the last part of a trilogy in which theatre maker and composer Timo Temhuyser creates his very own rituality from Christian forms of worship. The previous work, Missa Mater Sola (2O22) was nominated for the BNG Bank Theatre Prize at the Dutch Theatre Festival.

This programme is part of Edition 70 of The Hague festival for new music Dag in de Branding. See their website for the full programme:


Dag in de Branding Edition 70

 

A dancer (in the role of ‘a Mother's body’) writhes in and out of the cliché and normative prison of the Woman-as-Mother. A choir of six sons (‘six Queer Kings’) swarms around her and sings in and out of classical notions of song. In the absence of the Father, the singers deconstruct the patriarchal heritage of the Christian customs, in search for new meaning and their own adult voice. A flautist on the side-lines (‘a Mother’s breath’) breathes and controls this polyphonic body of performers. Together, the ensemble breaks open the silent grief of the holy Mother Mary, and transforms it into a celebration of the feminine in every one of us.

Read the interview

Festival Dag in de Branding talked to Timo about this special work: “fuck, I wrote another Gloria.” Read the full interview here:

Interview

About Timo Tembuyser

Timo Tembuyser ( 1991, Aalst ) is an Antwerp and Rotterdam based performer, vocalist, composer and theatre maker.

Mending his backgrounds in architecture, theatre and music, he works with ensembles of voices to create space(s) for honest listening. The longing for connection is deeply rooted in Timo’s practice. As a child of divorced parents living in separate worlds, a queer child in a catholic school and more, he always looked for truth and connection.

After completing a Bachelor & Master’s in Architecture & City Planning at Ghent University (2014), Timo was trained as an Actor & Theatre Maker at the Toneelacademie in Maastricht (2019). After some years in the work field, Timo started the Master of Music Program at Fontys, Tilburg (2024), focussing on Music Theatre & Singing. His intention is - once more - to unite and integrate his experiences within music, theatre, architecture & spirituality.

Credits

concept, compositie & libretto Timo Tembuyser
dramaturgie Lena Meyskens
choreografie Timo Tembuyser, Fumiyo Ikeda
Mother’s body (dans) Fumiyo Ikeda
Mother’s breath (recorder) Dodó Kis
meerstemmig koor van jongvolwassenen (a body of children) Timo Tembuyser, Sonia-Sheridan Jacquelin, Charlotte Dommershausen, Mara Snip, Dominic Kraemer, Damani Leidsman
sound design Jo Thielemans
light design Gilles Pollak, Timo Tembuyser
styling & MUA Sjaïd Foncé, Sara Schoon
eindregie Khadija El Kharraz Alami

productie Muziektheater Transparant, Festival Cement, Productiehuis Theater Rotterdam
in coproductie met Perpodium

met dank aan Melih Gençboyaci, Davy Pieters, Leonie Clement, Vinny Jones, Yentl Gijbels, Kai Detering, Mar Sala Romagosa, Alberto Martínez, Hélène Vrijdag