Maak mee en geef theater door

We maken en tonen prachtige theatervoorstellingen voor alle leeftijden: van cabaret tot toneel, van dans tot theatercolleges. Maar we zijn ambitieus: we willen meer dan mooie voorstellingen. Ons doel is ook om toegankelijk te zijn voor iedereen. En wat blijkt? We kunnen steeds meer, het lukt. Hiervoor is meer nodig dan alleen de vaste subsidies van het rijk of de gemeente. 

Samen zorgen we dat mensen met een beperking van theater kunnen genieten. Samen brengen we mensen bij elkaar voor vieringen en herdenkingen. Samen helpen we scholieren om hun wereld te duiden. Samen ontwikkelen we nieuw talent. Met jouw steun geef je theater door. 

Waar draag je aan bij?

Hoe draag je bij?

ANBI-status

Het Nationale Theater heeft de culturele ANBI-status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Een gift aan Het Nationale Theater is dus vrijgesteld van schenk- en erfbelastinggift en komt dus geheel ten goede aan cultuur. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingsdienst.