Particulier steunen

Er zijn verschillende manieren om als particulier bij te dragen aan Het Nationale Theater. Zo ben je vanaf € 55,- per jaar al onze Vriend en geniet je van vele voordelen, zoals voorrang op de kaartverkoop en het bijwonen van exclusieve evenementen. Ook kun je je aansluiten bij een van onze Toneelkringen, iets aan ons nalaten of als medemaker een specifiek programma ondersteunen. Vind hieronder de verschillende mogelijkheden.

Belastingvoordeel en periodiek schenken

Het Nationale Theater heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Jouw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur. Je kunt jouw gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Extra voordeel met de multiplier 
De Geefwet maakt extra belastingvoordeel mogelijk door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. Je kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van € 5.000 per jaar. Je kunt dus op deze manier ten hoogste € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen.

Rekenmodule 
Wil je het belastingvoordeel van jouw gift eenvoudig berekenen, klik dan op onderstaande handige rekenmodule.

Bereken