Particulier steunen

Er zijn verschillende manieren om Het Nationale Theater als particulier te steunen. Zo kun je onze Vriend of Donateur worden, een specifiek programma ondersteunen, iets aan ons nalaten of eenmalig doneren. Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden.

Belastingvoordeel en periodiek schenken

Het Nationale Theater heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Jouw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur. Je kunt jouw gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Extra voordeel met de multiplier 
De Geefwet maakt extra belastingvoordeel mogelijk door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. Je kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van € 5.000 per jaar. Je kunt dus op deze manier ten hoogste € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen.

Rekenmodule 
Wil je het belastingvoordeel van jouw gift eenvoudig berekenen, klik dan op onderstaande handige rekenmodule.

Bereken