Joshua Walter - Nocturmax

TRANSIT

DeRonde/Deroo
do 16 nov - 20:30
do 16 nov 2023
20:30
  • do 16 nov 2023
    20:30
    Zaal 3
    De Constant Rebecqueplein 20A

TRANSIT - fasten your seatbelt, there’s no estimated time of arrival is een surreële fysieke voorstelling over het ‘ertussen in’ vast zitten. Het gevoel van een eeuwige transitzone op een luchthaven waar geen vliegtuig ooit aankomt of vertrekt. Terwijl je wacht op hulp, met je koffer in de hand, begint je lichaam te trillen alsof er een aardbeving binnenin je zit. Er is geen hulp onderweg. Je staat er helemaal alleen voor. Advies? Geniet er maar van, want er is nog een lange weg te gaan.

TRANSIT is een vervolg op After The Echo die DeRonde/Deroo januari 2022 voor een uitverkochte Zaal 3 speelde. Daarvoor won het in 2021 al de Best of Fringe Award van het Amsterdam Fringe Festival.


In English below

Deze absurde, dromerige en humoristische voorstelling schetst een filmische blik over het gevoel van nooit ergens aankomen. In werkelijkheid zijn we vaker onderweg dan dat we ergens arriveren. We zijn altijd op zoek. We streven naar geluk. We snakken naar liefde. We pogen. We hopen. We dromen. We wensen. We verlangen. Bij deze ben je gewaarschuwd voor de turbulentie.

Over DeRonde/Deroo

DeRonde/Deroo bestaat uit de mimers Nick Deroo (België, Oostende, 1990) en Tom de Ronde (Nederland, Delft, 1997). Beiden studeerden aan de Mime opleiding in Amsterdam aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar vonden ze elkaar in hun gedeelde liefde voor filmisch theater.

DeRonde/Deroo creëert droomwerelden die op je netvlies blijven branden. Als kijker krijg je een inkijk in een universum met eigen regels en surreële momenten. Hun voorstellingen worden vaak omschreven als visueel verbluffende gedichten. Tom en Nick zijn beiden ook actief buiten hun collectief. Hierdoor blijven ze zichzelf uitdagen en worden ze geïnspireerd door kunstenaars om hen heen.

In de media

THEATERKRANT
"Wat een waanzinnige performance, explosief en dynamisch, acrobatiek en circusact lijken samen te komen. Door de juiste belichting is het ook als een filmscène."

Reacties op After The Echo

THEATERKRANT
"Je ziet in het Nederlandse theater niet vaak meer dat makers zo’n consequent en rijk beeldend universum opbouwen als Deroo en De Ronde hier doen"

AMSTERDAM FRINGE JURY
"De jury is gegrepen door de visuele poëzie van deze voorstelling en noemt dit een performance met een onberispelijke scenografie. Het voelt alsof je in een andere wereld terechtkomt, eentje die je omsluit maar dan op een prettige manier. Impactvol, ontroerend en, om een van de juryleden te citeren: “freaking magical”. De fysieke uitvoering is van een verbluffende kwaliteit en uitgevoerd door twee sterke performers die als duo erg op elkaar ingespeeld zijn."

Reactions to After The Echo

AMSTERDAM FRINGE JURY
“Impactful, touching and, to quote one of the jury members: “freaking magical”

THEATRE FULL STOP
"The duo’s integration of physical theatre is an inventive feature. (…) these dynamics all working together to build up an intense dreamscape, one that leaves a lasting impression and delves into the feeling of melancholy thoughtfully".

In English

TRANSIT - fasten your seatbelt, there's no estimated time of arrival is a surreal physical performance about being stuck 'in between'. The feeling of an eternal transit zone at an airport where no plane ever arrives or departs. As you are waiting for help, with a suitcase in your hand, your body starts to shake as if there is an earthquake inside you. There is no one to help you. You're on your own. Advice? Enjoy it, because there is still a long way to go.

TRANSIT is a sequel to After The Echo which DeRonde/Deroo performed in a sold out Zaal 3 last January. Before that, it won the Best of Fringe Award at the Amsterdam Fringe Festival in 2021.

This absurd, dreamy and humorous performance takes a cinematic look at the feeling of never getting anywhere. In reality, we are more often on the go than arriving somewhere. We are always looking. We strive for happiness. We crave love. We're trying. We hope. We dream. We wish. We desire. So…watch out for turbulence.

About DeRonde/Deroo

DeRonde/Deroo consists of mimers Nick Deroo (Belgium, Ostend, 1990) and Tom de Ronde (Netherlands, Delft, 1997). Both studied at the Mime in Amsterdam at the Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten. There they found each other in their shared love for cinematic theater.

DeRonde/ Deroo create dream worlds that will stay in your memory. As a viewer you enter a universe with its own rules and surreal moments. Their performances are often described as visually stunning poems. Tom and Nick are both active outside their collective; as a result they continue to challenge themselves and are inspired by artists around them.

Credits

concept & creatie DeRonde/Deroo
performance Nick Deroo, Tom de Ronde, Annabel Koele
sound design Jethro Cooke
light design Grischa Runge
eindregie Jef Van gestel
dramaturgie Pol Eggermont
creative producer DVMSCO agency - Marieke van Dis
posterbeeld & teaser Joshua Walter
productie DeRonde/Deroo
coproductie Feikes Huis

met dank aan Annabel Koele, Stichting Mimeplatform, Makershuis Alkmaar, De Sloot, P.A.F., Mathijs Rijsdijk, De Waarbeek, Niels Nijs, Duo Savar, Interfloor, Irene Schaltegger en al de botsautomensen.

Mede mogelijk gemaakt door Alkmaar Maakt Het, Olland-Buisman Stichting, AFK (Amsterdamse Fonds voor de Kunst), Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten