Anja Beutler

ATMEN / evolution is silently unfolding

Nicole Beutler Projects
vr 19 jan - za 20 jan
vr 19 jan 2024
-
za 20 jan 2024

In ATMEN word je meegenomen naar een toekomst, waarin de schouwburg is overwoekerd door de natuur. In de vochtige, vibrerende diepten heeft de natuur haar plek veroverd en krijgt de wilde belofte van een nu nog onvoorstelbare werkelijkheid geleidelijk vorm. De aarde komt eindelijk weer op adem en wordt een pulserend post-apocalyptisch paradijs vol leven.

Als bezoeker zit je middenin een nieuw, bruisend ecosysteem waarin het rode pluche is overgroeid door weelderige planten.

Rond de voorstelling is een uitgebreid impact programma over een groene toekomst, met een lecture-performance, panelgesprek, films, kledingruil en meer. Klik op de knop voor het tijdschema en programma:

IMPACT Programma

In English below

Vanuit de schaduwen klinken flarden van romantische natuurliederen. In het maanlicht komen hybride wezens tevoorschijn. 

ATMEN is een experiment in speculatieve fictie. Door cycli en cycli, transformeert alles voortdurend. Wat brokkelt af, wat blijft en wat groeit er bovenop? Het gebruikt de schouwburg als een overgroeide ruïne waarin bacteriën, schimmels, flora en fauna vruchtbare bodem vinden. Een levende ruimte waarin een collectieve transformatie plaatsvindt.

ATMEN is de tweede voorstelling van de trilogie RITUALS OF TRANSFORMATION waarin Beutler op zoek gaat naar een nieuwe balans tussen mens, dier, plant, fungus en technologie. In het eerste deel, GINKGO, namen we afscheid van de door mensen gemaakte wereld. In ATMEN kijken we juist vooruit en verbeelden we een nieuwe toekomst.

Over het gezelschap/de maker:

Nicole Beutler Projects realiseert de interdisciplinaire en beeldende voorstellingen en initiatieven van choreografisch theaterkunstenaar en artistiek leider Nicole Beutler. De projecten worden gedreven vanuit het verlangen naar een betere samenleving. Beutler nodigt met al haar activiteiten uit tot een kritische reflectie op het menselijke bestaan.

“Het is mijn verantwoordelijkheid als kunstenaar om nieuwe ruimtes in ons denken te openen, zowel maatschappelijk als artistiek. Samen kunnen we de wereld veranderen.”

Het gezelschap werkt vanuit een filosofie waarin non-hiërarchische samenwerking, 'slow production', langetermijnvisie en zorg voor de hele mens en de planeet centraal staan. Vanuit deze waarden wordt gebouwd aan een divers en inclusief gezelschap.

In English

In ATMEN you will be taken to a future in which the theater is overgrown by nature. In the damp and vibrating depths, the earth has taken over its place. A wild promise of a reality that is still unimaginable takes shape gradually. Earth is finally catching its breath and becoming a pulsating post-apocalyptic paradise full of life.

As the audience you are seated right in the middle of a vibrant ecosystem, in which the red velvet chairs of the theatre are now fully overgrown by lush plants.


Fragments of romantic nature songs echo from the shadows. Hybrid creatures emerge in the moonlight. In this immersive visual performance, we are on our way to a new balance.

ATMEN is an experiment in speculative fiction. Through cycles and cycles, everything is constantly transforming. What crumbles, what remains and what grows on top? It uses the theatre as an overgrown ruin in which bacteria, fungi, flora and fauna find fertile soil. A living space in which a collective transformation takes place.

ATMEN is the second performance of the trilogy RITUALS OF TRANSFORMATION in which Beutler goes in the search for a new balance between man, animal, plant, fungus and technology. In the first part, GINKGO, we said goodbye to the man-made world. In ATMEN, we look forward and collectively imagine a new future.

About Nicole Beutler Projects

Nicole Beutler Projects realizes the interdisciplinary, visual performances and initiatives of choreographic theater artist and artistic director Nicole Beutler. The projects are driven by the desire for a better society. With all her activities, Beutler invites a critical reflection on human existence.

“It is my responsibility as an artist to open up new spaces in our thinking, both socially and artistically. Together we can change the world.”

The company works from a philosophy in which non-hierarchical cooperation, 'slow production', long-term vision and care for the whole person and the planet are central. Based on these values, they are building a diverse and inclusive community.

Credits

concept, regie, choreografie Nicole Beutler | in nauwe samenwerking met het team:
Gary Shepherd (music compositie) Franz Schubert (muziek) Igor Dobričić (dramaturgie) Heleen Blanken (video) Julian Maiwald (scenografie ism team & licht) Hillary Blake Firestone, Reve Ter Borg, Arnout Lems, Dominic Kraemer, Felix Schellekens, Timo Tembuyser (choreografie & performance & vocal arrangement & zang) Jessica Helbach (kostuum) Justa ter Haar (artistieke assistentie) Catarina Ferreira da Silva (repetitor) Konstantinos Chatzikypraios (regie assistentie, tweede cast) Salya Berraf (tweede cast) HPHulscher (technische productie) Ruben Kieftenbelt (sound design) Valentijn Berkhout (geluid techniek) Durante van Kuijk (eerste inspiciënt + video techniek) Thijs Kempers (licht techniek)

met veel dank aan Neal Powless (thanksgiving), Joao Dinis Pinho (rehearsal director), Nicole Geertruida (outside eye), Alexander Nieuwenhuis (survival training), Nicholas Kraemer (inspiratie), David Wendt (technisch textiel) en Beathe Weckesser

voor mijn ouders en onze dochter Sophie Luca Shepherd een productie van Nicole Beutler Projects | in coproductie met Internationaal Theater Amsterdam, PARK Theater Eindhoven | gemaakt met steun van Opera Ballet Vlaanderen-Vonk! | mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van Fonds Podiumkunsten Den Haag, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Fast Forward, AMMODO, stichting DOEN (Vriendenloterij), Fonds 21