Sanne Peper

DO NOT LOOK BACK WITH REGRET

Theater Rotterdam | Davy Pieters
do 16 mei - 20:15 - 21:15
do 16 mei 2024
20:15 - 21:15
  • do 16 mei 2024
    20:15 - 21:15
    Theater aan het Spui
    Zaal 2

Het gelauwerde DO NOT LOOK BACK WITH REGRET van theatermaker Davy Pieters is opnieuw in ons theater te zien nadat het in 2021 genomineerd werd voor de VSCD-mimeprijs. De jury schreef toen: “De beeldtaal is overrompelend: filmische taferelen, donkerslagen die de tijd doen verspringen, een doorgaande sneeuwval van zwarte as en de magische belichting van Varja Klosse. Het geluidslandschap van Jimi Zoet tintelt en dondert. Een intiem samenkomen én een schrijnend afscheid.”

Met haar kenmerkende signatuur onderzoekt Pieters de kwetsbaarheid van het lichaam en de eindigheid van onze aarde. Met muziek van Jimi Zoet (URLAND).


In English below ->

In deze beeldende en filmische voorstelling zien we twee vrouwen (gespeeld door Marlies Heuer en Klára Alexová) in een proces van afscheid, rouw en de zoektocht naar troost. Wat als je wordt geconfronteerd met verlies? Wat is de toevlucht als het einde in zicht is?

DO NOT LOOK BACK WITH REGRET biedt de kans stil te staan en te reflecteren op het verlies en de eindigheid van alles.

Over het werk van Davy Pieters

De voorstellingen van Davy Pieters (1988) zijn onderzoeken naar de toekomstige mens en de manier waarop deze beïnvloed wordt door technologische ontwikkelingen en beeldcultuur. Haar voorstellingen kenmerken zich door een sterke beeldende, fysieke en filmische stijl.

Na DO NOT LOOK BACK WITH REGRET is ze begonnen aan een vierluik over het opgroeien in een toekomstige wereld, waarin ze haar krachtige beeldtaal verbindt met verschillende levensfasen. Het eerste deel CRISPR speelde in 2022, gevolgd door Not all is lost in het voorjaar van 2023. Dit seizoen speelt het derde deel, HEAT, waarmee Davy debuteert in de grote zaal.

Info en kaarten voor HEAT

ACT

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

In de media

NRC ★★★★★
“Davy Pieters levert in ‘Do not look back with regret’ sterke schets van rouw en troost”

HET PAROOL
 “tedere, verfijnde performance”

THEATERKRANT
“Een woordloos werk dat zich in vijftig minuten tijd in je vastklauwt.”

DE VOLKSKRANT
“Zonder tekst, maar met behulp van ingenieuze lichteffecten en een indringende, elektronische soundtrack creëert Pieters een abstracte wereld.”

VSCD Mimeprijs nominatie 2021 (juryrapport)
“Met minimale middelen wordt hier een groots, universeel verhaal verteld.”

In English

The renowned DO NOT LOOK BACK WITH REGRET by director Davy Pieters returns in our theatre once more, after being nominated for the VSCD Mime Award in 2021. The jury wrote at the time: "The imagery is refined and overwhelming: cinematic scenes, black outs that make time jump, a continuous snowfall of black ash, and the magical lighting by Varja Klosse. The soundscape by Jimi Zoet tingles and thunders. An intimate togetherness and a poignant farewell."


In DO NOT LOOK BACK WITH REGRET, Pieters explores the vulnerability of the body and life on earth with her distinctive signature. With music by Jimi Zoet (URLAND).


In this visual and cinematic performance, we see two women (played by Irene Schaltegger and Klára Alexová) in a process of farewell, grief, and in search for comfort. What if you are confronted with loss? Where is your refuge if the end is in sight?

DO NOT LOOK BACK WITH REGRET offers the opportunity to pause and reflect on loss and the finitude of everything.

About the work of Davy Pieters

Davy Pieters' (1988) performances are reasearches into the future human, and the way in which they are influenced by technological developments and visual culture. Her work is known for it's strongly visual, physical and cinematic style.

ACT

This performance is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.

Credits

concept, regie en scenografie Davy Pieters
spel Klára Alexová, Irene Schaltegger
muziek Jimi Zoet
lichtontwerp Varja Klosse
kostuums Karin van der Leeuw, Erik Bosman
advies Anoek Nuyens
productie Andrea van Bussel
sponsoring decor Stout Perspex