David Gallard

The Balancing Act

WArd/waRD | Ann Van den Broek
vr 6 okt - 20:15
vr 6 okt 2023
20:15
  • vr 6 okt 2023
    20:15
    Zalen locatievoorstellingen
    Korzo, Prinsestraat 42

Na donkere thema’s en extreem uitgelaten emoties in Ohm en Joy Enjoy Joy, gaat Ann Van den Broek met de The Balancing Act op zoek naar evenwicht. Evenwicht in lichaam, in geest, in ons dagelijks leven en in haar choreografisch werk.


In English below

In een oeuvre vol extremen, waarin de Vlaamse choreograaf steeds weer diepe emoties en zware thema’s belicht die ontzettend dicht bij haar staan, is het nu tijd om rust te vinden in een evenwichtig middelpunt.

Deze zoektocht vertaalt zich in een uitgebalanceerde voorstelling. Het golft in vloeiende bewegingen tot een haast meditatieve trans. Tegelijkertijd is de balans iets dat je nooit helemaal lijkt te kunnen vangen. Soms is het ternauwernood niet vallen, jezelf opvangen en weer doorgaan. De balans is zo precair dat ‘ie ongrijpbaar lijkt.

Ann Van den Broek experimenteert in The Balancing Act opnieuw met live videobeelden en geluids- en lichteffecten. Rollen tussen danser en muzikant vervagen en vermengen. Met muziekpedalen manipuleren de performers geluid, licht en beeld. Op zoek naar het goede volume, de juiste scherpte of een mooi licht. Zo ontstaat er een levendige, installatie-achtige setting langs de grenzen van dans en performance.

Voor The Balancing Act heeft Ann Van den Broek het menselijk lichaam opnieuw tot in detail bestudeerd en onderzocht. Het lichaam als weegschaal. Alles werkt samen. Ieder gewricht, iedere spier. Om maar niet te vallen.

In de media

HET PAROOL
"Gesteund door een prikkelend video- en lichtontwerp sleuren de dansers de kijker zonder pardon mee in de adem van de voorstelling."

In English

After dark themes and extreme exuberant emotions in Ohm and Joy Enjoy Joy, Ann Van den Broek searches for a poise with The Balancing Act. Balance in body, in mind, in daily life and in her choreographic work.

As the Flemish choreographer highlighted deep emotions and dark theme’s that are very close to her in previous works, it is now time to find rest in a balanced center. This search translates to a very levelled performance. It undulates in flowing movements into an almost meditative trans. At the same time, this balance seems to be something that’s never really graspable. It is almost falling, getting yourself together, and going on. The balance is so precarious that it seems elusive. 

With The Balancing Act Ann Van den Broek again experiments with live video images and sound- and light effects. Roles between dancer and musician fade. The performers manipulate sound, light and images with music pedals. Looking for just the right volume, a good sharpness or a beautiful light. It creates a lively, installation-like setting along the boundaries of dance and performance. 

For The Balancing Act Ann Van den Broek once more studied and researched the human body in great detail. The body as a scale. Everything working together. Every joint, every muscle. Just to not fall.

About WArd/waRD

WArd/waRD is the Dutch-Flemish dance company of Belgian choreographer Ann Van den Broek. In the year 2000, after an active and successful career as a dancer, Ann Van den Broek decided to dedicate herself entirely to growing and developing as a choreographer. She founded the dance company WArd/waRD and has been working on her uniquely characteristic body of work ever since. Over the past years she has left her mark on the dance scene in Belgium and the Netherlands, as well as in the international dance world with her clear, accessible dance idiom and distinctive aesthetics.

Credits

concept en choreografie Ann Van den Broek 
artistieke assistentie Gregory Frateur
performers Louis Combeaud, Nik Rajšek, Jean-Gabriel Maury, Marion Bosetti, Carla Guerra, Kamil Pilarski, Isaiah Selleslaghs, Anthony van Gog
stagiair Julia van Rooijen, Steffi vanBokhoven
muziek Nicolas Rombouts 
tekst Ann Van den Broek, Gregory Frateur
video- en lichtontwerp Bernie van Velzen 
concept scenografie Ann Van den Broek
uitvoering scenografie Jesse Sep van Aalderen, Bernie van Velzen, Dario Giustarini
styling kostuums Ann Van den Broek i.s.m. Marielle Vos
outside eye Marc Vanrunxt

geproduceerd in partnerschap met Theater Rotterdam (NL) en Le Lieu Unique in Nantes (FR)
financieel ondersteund door Fonds Podiumkunsten (NL), Volkskracht (NL), Ammodo (NL) en de gemeente Rotterdam (NL)