Diane Mahín

GUT

Diane Mahín
di 12 sep - 20:00
di 12 sep 2023
20:00
  • di 12 sep 2023
    20:00
    Zaal 3
    De Constant Rebecqueplein 20A

In GUT zien we hoe mensen zich gedragen als hun lichaam binnenstebuiten wordt gekeerd. Je wordt uitgenodigd een mens te ontmoeten wiens darmgeluiden zijn versterkt. De gedachten, acties, communicaties, bewegingen en gevoelens van dit darmmens worden allemaal bepaald door zijn darmgeluiden.

GUT was eerder o.a. te zien tijdens Rewire Festival 2023


In English below

Deze performatieve wereld brengt de grens tussen leven en dood, bewust redeneren en de onderbewuste onderbuik naar voren, resulterend in een lijfelijke en absurde ervaring.

Bezoekers worden uitgenodigd om op hun eigen tempo de doorlopende voorstelling te ervaren.

Over de maker

Diane Mahín is een Nederlands-Iraanse performance-maker en socioloog. Ze maakt performatieve werelden waarin beeld en geluid de stuwende krachten zijn. Het werken met geluid weerspiegelt haar verlangen om geconfronteerd te worden met zeer subjectieve, confronterende en meeslepende vormen van werkelijkheid. Diane onderzoekt het menselijk lichaam als materieel object om sociale constructies te ontleden, om zo hun absurditeit en humor te begrijpen. De dood en het niets vormen de onderliggende drijfveren van haar werk. Na haar studie aan Goldsmiths, University of London en Toneelacademie Maastricht, onderzoekt Diane momenteel opera aan het Sandberg Instituut.

In English

GUT questions how humans behave when their bodies are turned inside out. You will meet a human whose gut-sounds are amplified. The gut-human’s thoughts, actions, communications, movements, and feelings, are all determined by his gut sounds.

GUT was previously shown at a.o. Rewire Festival 2023

This performative world brings out the boundary between life and death, conscious reasoning and the subconscious gut, resulting in a visceral and absurd experience.

Visitors are invited to walk in and out of this durational performance.

About the maker

Diane Mahín is a Dutch-Iranian performance maker and sociologist. She makes performative worlds in which image and sound are the driving forces. Working with sound reflects her desire to be faced with highly subjective, confrontational and immersive forms of reality. Diane scrutinizes the human body as a material object in order to dissect social constructions, as she wishes to grasp their absurdity and humor. Death and nothingness form the underlying motives of her work. After her studies at Goldsmiths, University of London and Maastricht Institute of Performative Arts, Diane is currently exploring operatic principles within her practice at Sandberg Institute.

Credits

concept, direction, design Diane Mahín
performer Manuel Groothuysen
artistic advice Fabián Santarciel de la Quintana, Asya Deinekina, Erik van de Wijdeven, Gerben Vaillant | dramaturgical advice Elowise Vandenbroecke | technician Liz Abels
co-producers iiiRewire Festival, Come Together Festival
special thanks Performance Technology Lab, Over het IJ Festival, Erik van der Paardt, Bart van den Eynde, Sanne van Rijn, Bianca van der Schoot, Selm Merel Wenselaers