ATMEN

Nicole Beutler Projects
vr 19 jan - za 20 jan
vr 19 jan 2024
-
za 20 jan 2024

In ATMEN  verwelkomt Nicole Beutler je in een onontdekt stukje toekomst. Het is 2200: een pulserend, vibrerend en ademend paradijs waarin de natuur haar plek heroverd heeft. Het rode pluche in de theaterzaal maakt nu deel uit van een levend ecosysteem.

In English below

ATMEN is de tweede voorstelling van de trilogie RITUALS OF TRANSFORMATION waarin Beutler op zoek gaat naar een nieuwe balans tussen mens, dier, plant, fungus en technologie. In het eerste deel ‘GINKGO or: 56 million years ago there were palm trees on the North Pole’ nemen we afscheid van de door mensen gemaakte wereld.

ATMEN is een experiment in speculatieve fictie. De reis gaat verder. Door cycli en cycli, transformeert alles voortdurend. Wat brokkelt af, wat blijft en wat groeit er bovenop? Dit deel van de trilogie gebruikt de schouwburg als een overgroeide ruïne waarin bacteriën, schimmels, flora en fauna vruchtbare bodem vinden. Het is een levende ruimte waarin een collectieve transformatie plaatsvindt. Samen met hybride wezens wordt het publiek onderdeel van dit ecosysteem.

Over het gezelschap/de maker:

Nicole Beutler Projects realiseert de interdisciplinaire en beeldende voorstellingen en initiatieven van choreografisch theaterkunstenaar en artistiek leider Nicole Beutler. De projecten worden gedreven vanuit het verlangen naar een betere samenleving. Beutler nodigt met al haar activiteiten uit tot een kritische reflectie op het menselijke bestaan.

“Het is mijn verantwoordelijkheid als kunstenaar om nieuwe ruimtes in ons denken te openen, zowel maatschappelijk als artistiek. Samen kunnen we de wereld veranderen.”

Het gezelschap werkt vanuit een filosofie waarin non-hiërarchische samenwerking, 'slow production', langetermijnvisie en zorg voor de hele mens en de planeet centraal staan. Vanuit deze waarden wordt gebouwd aan een divers en inclusief gezelschap.

Nicole Beutler (München, 1969) heeft een achtergrond in beeldende kunst en Duitse letterkunde en studeerde choreografie aan de SNDO in Amsterdam. In de afgelopen twintig jaar heeft Beutler met haar unieke signatuur een stempel gedrukt op de Nederlandse podiumkunsten.

In English

In ATMEN you will be taken to a future in which the theater is overgrown by nature. In the damp and vibrating depths, the earth has taken over its place. A wild promise of a reality that is still unimaginable takes shape gradually. Earth is finally catching its breath and becoming a pulsating post-apocalyptic paradise full of life. Fragments of romantic nature songs echo from the shadows. Hybrid creatures emerge in the moonlight. In this immersive visual performance, we are on our way to a new balance.


ATMEN
is the second performance of the trilogy RITUALS OF TRANSFORMATION in which Beutler goes in the search for a new balance between man, animal, plant, fungus and technology. In the first part 'GINKGO or: 56 million years ago there were palm trees on the North Pole' we say goodbye to the man-made world.

ATMEN is an experiment in speculative fiction. The journey continues here. Through cycles and cycles, everything is constantly transforming. What crumbles, what remains and what grows on top? This part of the trilogy uses the theatre as an overgrown ruin in which bacteria, fungi, flora and fauna find fertile soil. It is a living space in which a collective transformation takes place. Together with hybrid creatures, the audience will become part of this ecosystem.

About Nicole Beutler Projects

Nicole Beutler Projects realizes the interdisciplinary, visual performances and initiatives of choreographic theater artist and artistic director Nicole Beutler. The projects are driven by the desire for a better society. With all her activities, Beutler invites a critical reflection on human existence.

“It is my responsibility as an artist to open up new spaces in our thinking, both socially and artistically. Together we can change the world.”

The company works from a philosophy in which non-hierarchical cooperation, 'slow production', long-term vision and care for the whole person and the planet are central. Based on these values, they are building a diverse and inclusive community.

Nicole Beutler (Munich, 1969) has a background in visual arts and German literature and studied choreography at the SNDO in Amsterdam. In the past twenty years, Beutler has left her mark on the Dutch performing arts with her unique signature.

Credits

Concept en regie Nicole Beutler  | Performance en zang Hillary Blake Firestone, Reve Ter Borg, Arnout Lems, Dominic Krämer, Felix Schellekens en Timo Tembuyser | Muziekcompositie Gary Shepherd en Franz Schubert | Videokunst Heleen Blanken | Scenografie en licht Julian Maiwald | Dramaturgie Igor Dobricic  | Kostuum Jessica Helbach | Artistieke assistentie Justa ter Haar | Sound design Ruben Kieferfeld | Regieassistentie Konstantinos Chatzikypraios | Understudy dans en zang Salya Berrraf | Repetitor en tour management Joao Dinis Pinho | Hoofd techniek en videotechniek Hans-Peter Hulsscher | Geluid techniek Valentijn Berckhout | Lichttechniek Nicholas Hermans | Productie Yonina van Geel | Marketing Shewska Verberne en Alma Hoekstra  
 
Een productie van Nicole Beutler Projects 
Gemaakt in co-productie met Internationaal Theater Amsterdam, Parktheater Eindhoven, O. Festival for Opera. Music. Theater. 
Mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van Fonds Podiumkunsten, Amsterdam Fonds voor de Kunst en AMMODO