Islands of Empathy (in a sea of chaos)

Club Guy & Roni | Slagwerk Den Haag
di 9 jan en wo 10 jan
di 9 jan 2024
en
wo 10 jan 2024

In Islands of Empathy zoekt Club Guy & Roni naar hoe empathie een drijvende kracht kan zijn in hoe we met elkaar samenleven. In Nederland hebben we geleerd om als individuen continu de beste versie van onszelf te zijn, als individu en onafhankelijk van de behoeften van anderen. Wanneer je hulp nodig hebt, is er blijkbaar iets mis met je. Een samenleving waarin zelfredzaamheid een aanbeveling is en hulp nodig hebben een teken van zwakte. In heel veel andere samenlevingen lijkt juist het collectief voorop te staan. Met minder ondersteuning van de overheid lijken de bewoners meer op elkaar te steunen.

In verband met onverwachtse ziekte van één van de spelers is de voorstelling van dinsdag 9 januari helaas geannuleerd.


In English below

Islands of Empathy (in a Sea of Chaos) maakt deel uit van Club Guy & Roni’s Human Odyssey, waarin zij verschillende menselijke gevoelens (liefde, angst, geluk, empathie) onderzoeken vanuit een intercultureel perspectief en in samenwerking met een internationaal dansgezelschap.

‘Islands of Empathy’ is een energieke voorstelling over cohesie in een verbrokkelde samenleving

Volkskrant

In English

In Islands of empathy (in a sea of chaos), Club Guy & Roni explores how empathy can be a driving force in the way we live together. In the Netherlands, we’ve learned always to be the best versions of ourselves as individuals, independently of others’ needs. If you need help, there must be something wrong with you: this is a society in which self-reliance is the norm, and dependence on others a sign of weakness. In many other communities, the collective comes to the fore: with less support from government, people rely more on one another.

Islands of empathy is part of Club Guy & Roni’s Human Odyssey, which investigates feelings like love, fear, happiness, and empathy from an intercultural perspective and in collaboration with an international dance company.

Credits

choreografie Roni Haver, Guy Weizman | cast Camilo Chapela, Adam Peterson, Jésula Toussaint Visser, Angela Herenda, Igor Podsiadly e.a. | muzikanten Slagwerk Den Haag | compositie Carlos Henrique Jaques Anderson | decorontwerp Ascon de Nijs | lichtontwerp Maarten van Rossem | kostuums Maison the Faux | dramaturgie Friederike Schubert