Bas de Brouwer

HEAT

Theater Rotterdam | Davy Pieters
di 23 apr - 20:15 - 21:40
di 23 apr 2024
20:15 - 21:40
  • di 23 apr 2024
    20:15 - 21:40
    Koninklijke Schouwburg
    Grote zaal

Hoe klinkt hitte? Hitte zindert, het kraakt en trilt. De almaar stijgende temperatuur raakt ons allemaal. In de broeierige voorstelling HEAT vraagt Davy Pieters zich af hoe we omgaan met hitte, in onszelf en om ons heen.

Ze maakt met HEAT haar debuut in de grote zaal, waarin de spelers worden ondersteund door een groot vijftigkoppig koor, dat in een decor van monumentale afmetingen de hitte verklankt en een zee aan geluid creëert.

LET OP: deze voorstelling maakt gebruik van flitsende lichteffecten met een stroboscoop.


In English below ->

In HEAT toont Davy Pieters de complexiteit van intergenerationele familiedynamieken. De verhoudingen staan onder spanning, en diepgeworteld gedrag wordt zichtbaar. Herinneringen en associaties dringen zich op aan de oppervlakte.

Wat gebeurt er als we onze blik af wenden van dat wat heet is? Is het mogelijk je af te sluiten voor de wereld waarin je leeft, en de erfenis die je met je mee draagt?

Over het werk van Davy Pieters

De voorstellingen van Davy Pieters (1988) zijn onderzoeken naar de toekomstige mens en de manier waarop deze beïnvloed wordt door technologische ontwikkelingen en beeldcultuur.

Na CRISPR en Not All Is Lost, is HEAT Pieters’ derde voorstelling over opgroeien in een toekomstige wereld. Ze staat bekend om haar krachtige beeldtaal waarin performance, scenografie en soundscape elkaar voortdurend versterken. In haar werk gaat Pieters op zoek naar menselijke hoop en veerkracht binnen collectieve angsten. Hoe kunnen we ons meer verbonden voelen met de mensen om ons heen en de wereld waarin we leven?

In de media

DE VOLKSKRANT ★★★★
“De voorstelling HEAT vertelt, zonder dat er een woord wordt gezegd, een tragisch en ontroerend verhaal”

NRC
“Pieters vertaalt hitte naar krachtige beelden in HEAT”

In English

What does heat sound like? Heat sizzles, crackles and vibrates. In the sultry performance HEAT, theatre maker Davy Pieters explores how we deal with heat, in ourselves and around us.

Created for big stages and sporting a set of monumental proportions, the performers are backed by a big choir of fifty singers that gives voice to the heat and creates a wave of sounds.

HEADS UP: this performance contains flashing light sequences using stroboscopes.


In HEAT, Davy Pieters reveals the complexities of intergenerational dynamics. The relationships are tense, and deeply rooted behaviour begins to show through. Memories and associations force their way to the surface.

What happens if we turn our gaze away from that which is hot? Is it possible to close yourself off from the world you live in, and the legacy you carry with you?

About the work of Davy Pieters

Davy Pieters' (1988) performances are reasearches into the future human, and the way in which they are influenced by technological developments and visual culture.

Following CRISPR and Not All is Lost, HEAT is Pieters’ third show about growing up in a future world. She’s well-known for her powerful imagery in which performance, scenography and soundscapes constantly reinforce each other. In her work, Pieters goes in search of human hope and resilience nestled in collective fears. How can we connect more with the people around us and the world in which we live?

Credits

concept en regie Davy Pieters
spel Klára Alexová, Gerindo Kartadinata, Ruth Borg, Johanna van Steen, Lucia Meeuwsen, Neele Kamerbeek, Laura Dreyer, Mira Verhoeve, Neslihan Kaymak, Noa Ghazal
zang Lillian Tong, Nina Rompa, Karlijn Hamer, Jules Vermei, Hanqing Zhou, Ishtar Bakhtali
decorontwerp Lena Newton | lichtontwerp Minna Tiikkainen | kostuumontwerp Kasia Mielczarek
muziek Christiaan Verbeek | muziek & koorleiding Sterre Konijn
regie-assistent Esmée Begemann | assistent decorontwerp Wael Qadriyeh

koor Jasmijn van der Kooi, Lijanne Otto-Vollaard, Giel Geldof, Marianne Maaskant, Anneke Lauwerijssen, Emmelies Kiel, Gre Verweijen, Joke de Zeeuw, Henk Schaaf, Andre Soomers, Cis van Draanen, Leo Keijzer, Jan van Staveren, Ward Peeters, Arinda Mourik, Arnoud van der Zijden, Sjaak Overveld, Evelien Nijveld, Fenna Berger, Daphne van Noordt, Anne van den Homberg, Silvana Span, Britt Mekel, Majed Sarai Edin, Omar Nwilaty, Haitham Othman, Marwan Morgana, Lodi Al-Sahwi, Faten Abu Rslan, Etab Al-Shahaf , Aya Agha, Marieke Stein, EEK (Erik) Koudijs