Jaarverslag

2020

Het jaar 2020: we kijken terug op een jaar dat beheerst werd door COVID-19. Een enerverend, verdrietig maar ook spannend jaar. Een jaar vol teleurstellingen, maar ook kansen en vooral veerkracht en creativiteit. 

Financieel was het een heel spannend jaar, dat gekenmerkt werd door grote onzekerheid over wel of niet kunnen rekenen op overheidssteun. De in juni toegekende steunbijdrage van het Ministerie van OCW gaf lucht en meer zekerheid. Deze bijdrage zorgde er echter wel voor dat eerder toegekende loonkostensubsidies (NOW) weer terug betaald moesten worden en dat gold ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  

Met de OCW-steun konden wij ook de keten weer op gang brengen en houden. Er werden vele zzp-opdrachten verstrekt en tijdelijke arbeidscontracten.  

Financiële klappen in 2021 

De toezegging van OCW dat een deel van de steun gereserveerd mocht worden voor te verwachten tekorten in 2021 was van groot belang. De echte financiële klappen vallen namelijk in dat jaar. Want we produceren weer volop, maar de onzekerheid of de podia open zullen zijn, voor hoeveel bezoekers dat mag én of het publiek weer in dezelfde mate de podia zal bezoeken is groot. De hele branche houdt er rekening mee dat de financiële gevolgen van COVID-19 tot ver in de Kunstenplanperiode 2021-2024 zullen doorwerken. Daarom is in 2020 waar mogelijk bezuinigd om zo een reservering op te kunnen bouwen die, net als de tweede steunbijdrage van OCW die is toegekend voor 2021, hard nodig is om die financiële gevolgen te kunnen compenseren. 

Jaarverslagen 2020

Heb je vragen over dit jaarverslag? Neem contact op met Monique Rutten via moniquerutten@hnt.nl of 06 39072077. 

Het Nationale Theater in tijden van corona

Jaarverslagen en meerjarenbeleidsplannen