Deen van Meer

TYPHOON

Introdans | Krisztina de Châtel
wo 2 apr - 20:15
wo 2 apr 2025
20:15
  • wo 2 apr 2025
    20:15
    Theater aan het Spui
    Zaal 1

Monumentale krachtmeting in minimalistische dans  

Introdans herneemt de monumentale dansvoorstelling Typhoon (1986) van choreograaf Krisztina De Châtel. De choreografische ordeningsdrang van De Châtel wordt in deze voorstelling als het ware in een vliegende storm beproefd. Een windstille proloog wordt begeleid door kabbelende pianoklanken van Simeon ten Holt’s Canto Ostinato. Dan overstemt het aanzwellend geraas van windmachines de zachte pianoklanken. De dansers zijn klaar voor de strijd, zuigen hun longen vol en leveren fier en trots het gevecht tegen deze (onzichtbare) materie die zij al dansend tastbaar maken. Choreograaf Krisztina de Châtel weet telkens opnieuw te boeien met haar unieke, energieke dans vol minimalistische en wiskundige bewegingen.


In English below

“Ik ben altijd een bewonderaar geweest van het minimalistische werk van Krisztina de Châtel. De helderheid in structuur, de minimale verschuivingen en de strijd met de kracht van de windmachines boeien enorm. Introdans hecht aan het koesteren en hernemen van bestaand repertoire om te voorkomen dat dans wegwerpkunst wordt en ook een nieuwe generatie publiek van deze imposante werken kennis kan nemen” aldus Roel Voorintholt, artistiek directeur Introdans. 
 
Voor de voorstelling Typhoon werkte Krisztina de Châtel samen met beeldend kunstenaar Peter Vermeulen en componist Simeon ten Holt. Het centrale thema in het werk van Peter Vermeulen is het omzetten van energie in bewegende en geluidsproducerende beelden. Voor Typhoon werkte hij het idee uit om de dansers een regelrechte confrontatie aan te laten gaan met de onberekenbare krachten van de wind. Hij plaatste daarvoor drie windmachines die in kracht kunnen variëren van een lichte bries tot een flinke storm. De Châtel laat haar dansers vervolgens de directe confrontatie aangaan met de door Vermeulen ontworpen windmachines. 

Over KRISZTINA DE CHÂTEL 

Choreograaf Krisztina de Châtel weet telkens opnieuw te boeien met haar unieke, energieke dans vol minimalistische en wiskundige bewegingen. De succesvolle reprises van Thron (2017) en Pulse (2019) en het monumentale Föld (2022) laten zien hoe haar voorstellingen telkens weerklank vinden bij een nieuwe generatie kijkers. Haar voorstellingen draaien rond contrasten en confrontaties: kwetsbare menselijke lichamen staan tegenover natuurelementen als wind, aarde en water, of de imposante ruimte van een kerkgebouw of machineloods. In het lichaam zelf woedt ook een strijd: tussen passie en beheersing, tussen individuele vrijheid en de anonimiteit en geborgenheid van het collectief. 
 
Introdans is gekend om haar inspirerende danskunstenaars uit de hele wereld waarmee zij hoogstaand repertoire op wereldberoemde podia presenteren. Waardevol danserfgoed naast vernieuwende creaties. Eigentijdse stijlen voor een brede smaak en een groot publiek. Vanuit deze kunst verbinden zij mensen met hun verbeeldingsvermogen en eigen danskracht. Emoties worden invoelbaar, een rijke beleving! 

Monumental showdown in minimalist dance

In a windless prologue accompanied by the rippling piano sounds of Simeon ten Holt's Canto Ostinato, the dancers prepare themselves for what is to come. They hang off balance as if leaning against the wind. Their arms cleave the air. They are ready for battle. Then the growing noise of wind machines drowns out the soft piano sounds. The dancers fill their lungs and proudly fight this (invisible) matter that they make tangible while dancing. The monumental dance performance Typhoon (1986) by choreographer Krisztina De Châtel will be revived in the spring of 2025 and danced by the dancers of Introdans. The choreographic urge for order of De Châtel – queen of minimalist dance – is tested in this performance, as it were, in a flying storm.

“I have always been an admirer of Krisztina de Châtel's minimalist work. The clarity in structure, the minimal shifts and the battle with the power of the wind machines are enormously fascinating. Introdans is committed to cherishing and reviving existing repertoire to prevent dance from becoming disposable art and to ensure that a new generation of audiences can become acquainted with these impressive works,” says Roel Voorintholt, artistic director of Introdans.

For the performance Typhoon, Krisztina de Châtel collaborated with visual artist Peter Vermeulen and composer Simeon ten Holt. The central theme in Peter Vermeulen's work is the conversion of energy into moving and sound-producing images. For Typhoon he developed the idea of ​​having the dancers enter into a direct confrontation with the incalculable forces of the wind. He installed three wind machines that can vary in strength from a light breeze to a heavy storm. De Châtel then allows her dancers to directly confront the wind machines designed by Vermeulen.

About KRISZTINA DE CHÂTEL

Choreographer Krisztina de Châtel captivates again and again with her unique, energetic dance full of minimalist and mathematical movements. The successful revivals of Thron (2017) and Pulse (2019) and the monumental Föld (2022) show how her performances always resonate with a new generation of viewers. Her performances revolve around contrasts and confrontations: vulnerable human bodies are confronted with natural elements such as wind, earth and water, or the imposing space of a church building or machine shed. A battle also rages within the body itself: between passion and control, between individual freedom and the anonymity and security of the collective.

Introdans is known for its inspiring dance artists from all over the world with whom they present high-quality repertoire on world-famous stages. Treasured dance heritage alongside innovative creations. Contemporary styles for a broad taste and a wide audience. We use our art and expertise to connect people with their own imagination and dance power. Inclusive, because everyone can dance. Emotions become tangible, creating a rich experience.