Lange leerlijnen voortgezet onderwijs

Lange leerlijnen
De educatieafdeling van Het Nationale Theater verzorgt al jaren de zogeheten lange leerlijnen op Haagse scholen van het voortgezet onderwijs. Op deze manier is consequente inhoudelijke verdieping mogelijk, zowel op artistiek als persoonlijk niveau.

Lange leerlijnen

Een langdurige en intensieve samenwerking tussen HNTeducatie en het voortgezet onderwijs in Den Haag

HNTeducatie ontwerpt lessen voor de Johan de Witt Scholengroep en het Haags Montessori Lyceum. Deze worden op school of bij ons in huis verzorgd door professionele theatermakers en docenten van Het Nationale Theater. Elke les en ieder maakproject staat in het teken van de ontwikkeling van het makerschap van de leerling. Door zelf te spelen, te kijken en te creëren, maar vooral door onderzoek, nieuwsgierigheid en persoonlijke verbinding. Hoe een leerling zich verhoudt tot zichzelf, de ander en de wereld om hem heen staat hierbij centraal. Het onderzoeken van deze verhoudingen en het vormgeven van het eigen verhaal, komen samen in de ontwikkeling van het makerschap.

Onze visie op makerschap en persoonlijke ontwikkeling is de kern van de lange leerlijnen. Op deze wijze geven wij onze maakdagen, workshops en voorstellingseducatie vorm. Toch zijn onze programma’s niet hetzelfde. Voor elke school en doelgroep wordt een eigen programma samengesteld, met een eigen lessenreeks en een eigen accent.

Johan de Witt Scholengroep
Samen met andere Haagse kunstinstellingen als het Korzo Theater, Filmhuis Den Haag, het Kunstmuseum en het Residentie Orkest ontwikkelt HNTeducatie kunstonderwijs op maat, afgestemd op de leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep.

Johan de Witt Scholengroep

“Wie ben ik? En hoe verhoud ik mij tot de ander?” Deze vragen komen elke les terug in de lange leerlijn van deze school. Dit start al in de onderbouw. Alle eerstejaars en tweedejaars (ISK, praktijkonderwijs, vmbo-kader, vmbo-basis en vmbo-tl) onderzoeken deze vragen in een blok van zeven weken. De grote themavragen worden in kleinere deelvragen behandeld. “Uit welke verschillende delen bestaat mijn ik? Waarin verschilt mijn ik van een andere ik? En waarin zijn wij hetzelfde?” Met behulp van basisbegrippen uit het theater en filosofische gesprekken grijpen we terug op hun eigen gedachten en de wereld om hen heen.

Maakproces in het teken van de leerling

In het derde en vierde leerjaar komen de leerlingen bij ons in huis om de volgende stap in hun makerschap te zetten. Zelf ontwikkelen en creëren staat hier voorop: jezelf en jouw verhaal vormgeven. Met de ervaringen van de onderbouw, onderzoeken we de volgende vraag: “Hoe verhouden wij ons tot de wereld waarin wij leven en hoe geven wij die vorm?” In een maaktraject van zeven weken werken de leerlingen toe naar een presentatie.

In het derde leerjaar geven ze in de presentatie antwoord op deze vragen in een eigen verhaal en in het vierde leerjaar n.a.v. van de thema’s uit een klassieker uit de theatergeschiedenis. Ook hierbij staat het maakproces nog steeds in het teken van de leerling. Waarom gaat Hamlet nog steeds over jou? Tijdens de presentaties van verschillende kunstdisciplines kijken we niet alleen naar elkaar, maar reflecteren ook op elkaars presentaties en maakproces.

Naast deze lange leerlijnen ontwikkelen we ook speciale vaste lessen en maaktrajecten voor het praktijkonderwijs en voor nieuwkomers. Wij houden rekening met de talenten en veiligheid van elke scholier, door in samenspraak met de Johan de Witt Scholengroep voorstellingen en te bezoeken en bijpassende workshops aan te bieden.

Haags Montessori Lyceum
Voor het Haags Montessori Lyceum hebben wij een speciale lesstructuur ontwikkeld, waarin het makerschap van de leerling centraal staat.

Haags Montessori Lyceum

Met de leerlingen van het HML maken wij theater. Niet om te leren acteren, maar om gedachten aan te scherpen, naar betekenis te zoeken en middels theater verbinding te maken met de wereld om ons heen. Daarbij behandelen we het theater als ‘bedrijf’, waarin de leerlingen makenderwijs kennismaken met de vele facetten van het vak (kostuum, techniek, vormgeving, dramaturgie, regie en natuurlijk ook acteren). Hiertoe hebben wij met het HML de Theatermasters ontwikkeld, voor leerjaar 1 t/m 3.

Theatermasters

Leerlingen die meedoen aan deze Theatermasters hebben 1x per week les. Deze lessen worden verzorgd door vaste theaterdocenten die aan HNTeducatie verbonden zijn. Daarnaast bezoeken deze leerlingen per jaar zes toneel-, dans- of muziekvoorstellingen in onze theaters.

Halverwege het jaar maken de leerlingen een eigen presentatie die is gebaseerd op thema’s uit een voorstelling van Het Nationale Theater. Samen met het inspiratiemateriaal dat tijdens de lessen is verzameld en het thema uit de HNT-voorstelling, worden ideeën omgezet naar een eigen presentatie met persoonlijke ervaringen, toneelteksten, gedichten, songs, foto’s, geluid en afbeeldingen. De theaterdocenten helpen de leerlingen daarbij hun ideeën te verbinden met inhoud en vorm. Deze presentatie wordt getoond aan ouders, familie en medeleerlingen.

Aan het eind van het jaar werken de leerlingen mee aan producties of maaktrajecten van Het Nationale Theater. Op die wijze maken zij kennis met de vele aspecten van het theaterbedrijf. Deze trajecten worden begeleid door professionele theatermakers van Het Nationale Theater.

Een lange leerlijn opzetten?

Zowel voor de Johan de Witt Scholengroep als het Haags Montessori Lyceum, zet HNTeducatie zich in voor op maat gemaakt onderwijs, vanuit de overtuiging dat elke leerlingen de veiligheid verdient om eigen talenten te ontwikkelen. We creëren vanuit vraag en aanbod, vanuit liefde en interesse en door samen te onderzoeken hoe jongeren zich staande kunnen houden in de complexe wereld waarin wij leven.

Wilt u meer informatie over de lange leerlijnen? Of weten wat HNTeducatie voor uw school kan betekenen? Neem dan contact op met Leo Sterrenburg: leosterrenburg@hnt.nl