Educatieprogramma Bloedlink

Beste docent,

Wij kijken ernaar uit jou en jouw leerlingen binnenkort te ontvangen bij Bloedlink, de nieuwste voorstelling van NTjong. Met het educatieve programma dat je op deze website vindt, bereid je (samen met jouw collega’s) het voorstellingsbezoek van de leerlingen voor.

Over de voorstelling Bloedlink

In een probleemklas heeft een docent haar leerlingen totaal niet in de hand, tot ze een pistool vindt in één van de schooltassen. Ze gijzelt haar leerlingen, zet de verhoudingen op scherp en begint een manipulatief spel. Eindelijk is het stil in de klas. De leerlingen en docent komen tegenover elkaar te staan – maar ook onderling broeit het – in heftige discussies over afkomst en gedrag, over afwijzing en erkenning, over wat nou eigenlijk echt belangrijk is in je leven.

Bloedlink is de volgende voorstelling in een muzikale en energieke Coming of Age-reeks voor jongeren. Verhalen over kantelpunten, grote gebeurtenissen die je horizon verbreden en die je dwingen om stelling te nemen.

Over het educatieprogramma

Het educatieprogramma bij Bloedlink richt zich op de vaksecties:

-CKV/Kunst Algemeen
-Drama, Natuurkunde
-Lichamelijke opvoeding
-Maatschappijleer (bovenbouw) of de mentorles (onderbouw)

Wij vragen je het voorstellingsbezoek voor te bereiden door minimaal één van de lessen te doen. De tijdsinvestering is 50 minuten. Je beslist, als je meer tijd wilt investeren, als school/docententeam met hoeveel van de aangeboden lesbrieven je aan het werk gaat en in welke vaksecties je dat doet.

We vragen je één les te doen ter voorbereiding, maar de lessen kunnen ook na en zelfs los van de voorstelling gegeven worden. Je kunt het programma inzetten als projectonderwijs voor een breder perspectief op het thema en een stevigere inbedding van theaterbezoek.

Lesbrieven

Een lesbrief biedt je een aantal suggesties om met jouw leerlingen mee aan de slag te gaan in een les van vijftig minuten. Je kunt kiezen voor één opdracht of voor het vullen van een lessenserie met verschillende onderdelen. Met de lesbrief onderzoek je het verhaal en de thema’s van de voorstelling met jouw leerlingen, om zo het toekomstige theaterbezoek te verrijken. 

Wij hebben een differentiatie aangebracht op onder- en bovenbouw, niet op leerniveau. De manier waarop je de lesbrief behandelt verschilt dus per docent en is afhankelijk van jouw tijd en het niveau van jouw leerlingen. Lees de lesbrief vooraf goed door en pas deze aan waar nodig. Voel je vrij hier naar eigen inzicht mee om te gaan.

We hopen dat je een mooi project en een inspirerend theaterbezoek tegemoet gaat met jouw leerlingen. Heb je na het lezen van deze inleiding en instructie nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Onder- en bovenbouw

Onderbouw

Bovenbouw

Thema  ‘Druk’

De lesbrieven zijn allemaal ontworpen rondom het begrip ‘druk’. Bij elk vak wordt dit begrip op een andere manier benaderd. Je onderzoekt de thema’s van het stuk uitgaand van het vak dat je doceert. De manier waarop je deze lesbrieven behandelt, verschilt per docent en is afhankelijk van jouw tijd en het niveau van jouw leerlingen. Voel je vrij om zelf de juiste afstemming te maken en eventuele aanpassing te doen.

Na afloop van de voorstelling vindt er een nagesprek plaats in de zaal (ongeveer 20 min.). Dit is onderdeel van het educatieprogramma. Laat dit jouw leerlingen vooraf weten.

Het nagesprek

Na afloop van de voorstelling vindt er een nagesprek plaats in de zaal (ongeveer 20 min.), dit is onderdeel van het educatieprogramma. Wij willen je vragen de leerlingen alvast voor te bereiden om dit nagesprek.

Workshop bij de voorstelling

Je kunt ook een workshop afnemen. Deze vindt in principe plaats na de voorstelling, maar is ook mogelijk voorafgaand aan de voorstelling als je daar de voorkeur aan geeft. In deze workshop ligt de nadruk niet op acteren, maar op theatraal onderzoek. In de workshop, in de vorm van een detectivespel, wordt een situatie die dreigt te ontploffen van alle kanten benaderd. Er wordt gekeken naar wat de escalatie heeft veroorzaakt. Was dit onvermijdelijk? Wat was jouw rol in het geheel? Had jouw puzzelstuk ervoor kunnen zorgen dat het anders zou zijn verlopen? NTjong probeert samen met jongeren psychologische en maatschappelijke systemen bloot te leggen.

Heb je naar aanleiding van het lezen van deze lesbrief nog vragen of wil je de workshop boeken? Neem dan contact op met Dimphna van Kempen: dimphnavankempen@hnt.nl of 070 31 81 498.