Alledaags verlies – The Slow Accumulation of Ordinary Losses

Stichting Lineke Rijxman & DE HOE
wo 23 apr - 20:15
wo 23 apr 2025
20:15
  • wo 23 apr 2025
    20:15
    Theater aan het Spui
    Zaal 2

Lineke Rijxman en Willem de Wolf confronteren elkaar en het publiek met spijt, verlies en verlangen. Openlijk praten zij het gevoel dat je leven misschien niet is geworden wat je had gehoopt. 

Stemmingen en emoties die je slechts in vage bewoordingen aan anderen kunt beschrijven, maar die toch meteen worden herkend: onverklaarbare aanvallen van melancholie, sluimerende begeertes. Het ongrijpbare verlies wordt gewoner. Je flexibiliteit wordt minder, net als je onschuld, je vasthoudendheid, je looks. Je begint het verlies te accepteren, omdat het zo waar is, zo onomkeerbaar en genadeloos – en toch blijft er een brandend verlangen naar meer. Naar anders.

Lineke Rijxman en Willem de Wolf behoren tot dat zeldzamer wordende groepje mensen dat meer dan 40 jaar aan het toneel is. Zij hebben in de afgelopen jaren vier voorstellingen met elkaar gemaakt: Quality Time (2006), Hannah & Martin (2009), Vermogen (2013) en Seks(e)(n) (2021). In Alledaags verlies – The Slow Accumulation of Ordinary Losses blikken ze met humor en spijt terug, om dat hele arsenaal van absurd verlies en teleurstellingen roekeloos en stevig in de verf te zetten.

Grandioos theaterduo Rijxman en de Wolf confronteert elkaar en het publiek met verlies, spijt en verlangen.

Credits

Concept, tekst en spel Lineke Rijxman en Willem de Wolf | Tekstbijdrage Wannes Gyselinck | Vormgeving Louis Janssens | Eindregie Peter Van den Eede | Techniek, licht- en geluidsontwerp Shane Van Laer en Bram De Vreese | Productie Theaterzaken Via Rudolphi en DE HOE