Aanmelden HNTonbeperkt

Meld je aan voor voorstellingen van HNTonbeperkt door een mail te sturen aan service@hnt.nl onder vermelding van "HNTonbeperkt".

Vermeld in jouw mail:
- Welke voorstelling je wilt zien
- Met hoeveel personen je komt
- Jouw naam en telefoonnummer
- Eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld een hulphond of dingen waar wij rekening mee moeten houden).

We houden speciaal voor HNTonbeperkt plaatsen in de zaal vrij - die zijn niet online te bestellen. Vandaar dat wij je vragen een mail te sturen.

 Een compleet overzicht van alle HNTonbeperkt voorstellingen vind je op www.hnt.nl/onbeperkt