Over TUSSEN JOU EN MIJ

Hieronder vind je een globale planning van de dag dat je in het theater werkt met leeftijdsgenoten en de theaterdocent. Een week voordat het programma plaatsvindt, ontvang je een mail met alle details van de dag, zoals de definitieve tijden en waar je je moet melden op de dag zelf. 

LET OP! Speelt de voorstelling in de middag (een matinee), dan verzamelen we eerder in het theater (zie hier onder).

LET OP! Ben jij onderdeel van het programma op de 2de 3de of 4de dag dat de voorstelling in het theater speelt? Dan start de dag om 16.30u. We hoeven dan niet meer samen de installatie op te bouwen. 

15:00u | Theaterdocent aanwezig in het theater

15.45u – 16.00u | Aankomst in het theater
Je wordt ontvangen door de theaterdocent die uit zal leggen wat de bedoeling van de middag en avond is.

16.00u – 17.00u | Repeteren met de theaterdocent aan de hand van het script
Jullie gaan in de foyer tijdens de pauzes van de voorstelling in gesprek met het publiek. Dit gesprek doe je één op één aan de hand van een script. Samen met de theaterdocent nemen jullie het script van de avond door. Je oefent verschillende gesprekstechnieken. Je repeteert met elkaar zodat je aan het einde van de middag klaar bent om de gesprekken te voeren.

17.00u – 17.30u | Samen opbouwen van de installatie 
De gesprekken worden gevoerd in een speciaal vormgegeven ‘tussen jou en mij-installatie’. Samen met de theaterdocent gaan jullie dit opzetten en houden we een generale repetitie. Let op, dit gebeurd alleen op de eerste dag dat de voorstelling in het theater staat.

17.30u – 18.25u | Repeteren en gesprekken voeren in de installatie
Nu de installatie staat gaan we met elkaar de gesprekken repeteren. We proberen gesprekstechnieken uit en kijken welke vragen goed werken.

18.30u – 22.00u | Voorstelling
18:30u Start deel 1 - Eten
In het eerste deel van de voorstelling zullen we gezamelijk eten. Wij zorgen voor de catering en houden rekening met dieetwensen/allergieën. Dit kan je bij je aanmelding aangeven.
20.00 1e pauze
Je voert gesprekken
20.30 Start deel 2
22.00 2e pauze
Je voert gesprekken

22.30 Start deel 3
Einde dag
Als het publiek de foyers binnenstroomt zitten jullie klaar om in gesprek te gaan. Tijdens de voorstelling zullen jullie samen met de theaterdocent in de artiestenfoyer zijn. Op deze avond kunnen jullie niet naar de voorstelling kijken omdat je op tijd klaar moet staan. 

Aanvangstijden bij een middagvoorstelling

Start voorstelling 14:30u | Je wordt om 12.30u in het theater verwacht
Start voorstelling 15:00u | Je wordt om 13.00u in het theater verwacht

Zelf de voorstelling bekijken

Op de dag zelf kan je niet de voorstelling bekijken. We onderzoeken op dit moment met de theaters of je een andere dag naar de voorstelling kan komen kijken. Hierover ontvang je snel meer informatie.