Algemene voorwaarden

De algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD zijn bij het Nationale Theater van toepassing.

Culturele ANBI

Het Nationale Theater is een culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling, waardoor een gift voor 125% aftrekbaar is (de zogeheten 'multiplier'). Dit betekent dat je een kwart meer mag aftrekken dan dat je geschonken hebt. Een gift kan dus fiscaal gunstig uitpakken. Meer informatie over hoe je Het Nationale Theater kan steunen.

Bankrekeningnummer en RSIN/ANBI

Wil je een donatie doen aan Het Nationale Theater? Maak het bedrag dan over naar rekeningnummer NL 50 INGB 0008568391 t.n.v. Stichting Het Nationale Theater.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) (voorheen fiscaalnummer) en ANBI nummer van Het Nationale Theater is 805606348.