Dag van de Kinderrechten

Waar heb ik recht op!

Een telefoon. Netflix. Gelijke behandeling. Een eerlijk salaris. Houden van wie je houdt. Een schone wereld. Zo maar enkele dingen waar we tegenwoordig misschien wel recht op zouden moeten hebben.

Doe mee

Op 20 november is het de Internationale dag van de rechten van het Kind (Universal Children's Day). En dat vieren we in en met Het Nationale Theater. Rechten. We hebben er een heleboel. Recht op onderdak, eten, kleren, je mening kunnen geven. Maar wie bepalen die rechten eigenlijk? Wanneer heb je ergens recht op? Welke rechten missen er? En wat zou er veranderen als je morgen geen rechten meer hebt?
Rondom de Dag van de Kinderrechten starten tien Haagse jongeren een onderzoek naar het begrip recht. Want wat is een recht eigenlijk? In twee inspiratieweekenden pluizen we het samen uit.

Schouwburg als rechtszaal

Onze bevindingen brengen we ten tonele in de Koninklijke Schouwburg. We dopen de Schouwburg om tot rechtbank waar we samen met kinderen uit groep 7 en 8 bepalen welke rechten moeten blijven, welke rechten kunnen vervallen en of er nieuwe rechten bij moeten komen.

Wij zoeken jou!

We zoeken een club van tien Haagse jongeren tussen de 13 en 25 jaar uit alle wijken van Den Haag vanuit alle verschillende achtergronden. Toneel willen en kunnen spelen is geen eis. Iedereen staat binnen zijn eigen kracht. Kan jij goed rappen, dansen, koken of TikToks maken, dan zetten we die kracht in om een succesvol onderzoek te doen.

Aan de slag!

Meld je aan via het aanmeldingsformulier. We werken twee inspiratieweekenden (6, 7, 13 en 14 nov) in Den Haag, monteren een dag in de Schouwburg (16 nov) en presenteren op 17 november. In het aanmeldformulier kun je aangeven wanneer je niet aanwezig kan zijn.

16 en 17 november vinden plaats onder schooltijd. Wij kunnen je een brief geven die je aan school kan geven om aan te tonen dat je deelneemt aan dit traject. Je bent verder zelf verantwoordelijk om dit te regelen. Geef in het formulier aan als je deze brief wilt ontvangen.

Doe mee