...is HOT-avonden

Een doelstelling van Het Nationale Theater is het maatschappelijke debat inspireren met theatrale middelen. Onder de titel …is HOT bieden o.a. acteurs, muzikanten, en (ervarings)deskundigen diverse perspectieven op onderwerpen met een maatschappelijke relevantie die ook in onze voorstellingen aan bod komen.