Black Box: First Movement

Finn Borath, Boris de Klerk
vr 24 mrt - 20:30
vr 24 mrt 2023
20:30
  • vr 24 mrt 2023
    20:30
    Zaal 3, Den Haag
    De Constant Rebecqueplein 20A
    Geweest

Een interdisciplinaire performance waarin de theatertechniek zélf de hoofdrol speelt. In deze dans van door-draaiende volgspots, openslaande gordijnen en omvallende standaarden wordt er gecomponeerd met alles wat al in de zaal ligt, maar normaal aan de aandacht wordt onttrokken.

Het zoemen van de lampen die aangaan, de brommende motortjes die het grid laten zakken, de airco, de piepende stoelen en de feedback van oversturende microfoons.


In english below

Black Box: First Movement is een eerste stap in het onderzoek van Finn Borath en Boris de Klerk naar hoe de black box (die ontworpen is om ruimte aan de toneelspelers en het decor te geven) zélf als de hoofdrolspeler te zien.

Let op: in de voorstelling wordt gebruikt gemaakt van lichtflitsen.

Over de makers

Finn Borath en Boris de Klerk maken samen voorstellingen waarin de zintuigen van het publiek en het theater als construct dat die zintuigen bespeelt centraal staan. Vanuit verschillende invalshoeken (licht, geluid, muziek, video) proberen ze het theater te bespelen en zijn ze opzoek naar surrealistische manieren om die zintuigen opnieuw te rangschikken. Door het theater en de theatertechniek daarbinnen niet als iets voor ‘achter de schermen’ maar als onderwerp en als materiaal te benaderen ontstaan vernieuwende manieren van nadenken over theater.

In English

Black Box: First Movement is an interdisciplinary performance in which stage-tech itself is the main character. In this choreography of rotating stage lights, wavering curtains and tumbling microphone stands, a composition is made with everything that is normally present in the theatre, but deprived of attention. The buzzing of the lights being switched on, the whirring machinery of the lowering light grid, air conditioning, squeaky chairs and the feedback of distorting microphones.

A first step in Finn Borath and Boris de Klerk’s research on how the black box, designed to give space to the performers and the set, can be seen as the show itself.

Heads up: this performance had sequences with flashing lights.

About the artists

Finn Borath and Boris de Klerk make performances in which the senses of the audience and the theatre as a construct that manipulates these senses are key. Using an array of different media (light, sound, music, video) they try to manipulate the theatre and look for surreal ways to re-arrange the senses. By approaching the theatre and the tech within the theatre as something that isn’t just for “behind the scenes”, but as a subject and as material in and of itself, new ways of thinking about theatre arise.