Chika Unigwe - door Victor Ehikamenor

All the World’s Excuses

schrijvers en dichters over 150 jaar afschaffing slavernij; met o.a. Chika Unigwe
Winternachten 2023
zo 16 apr - 19:30
zo 16 apr 2023
19:30
  • zo 16 apr 2023
    19:30
    Theater aan het Spui, Den Haag
    Zaal 1

In All the World’s Excuses vertellen prominente internationale auteurs over de globale sporen van slavernij en hoe dit doorwerkt in onze huidige samenleving en in de literatuur. Zij buigen zich over (post)kolonialisme, migratie en identiteitsvorming. En uiteraard dragen zij voor uit eigen werk.


In English below

In Verhalen die verbinden - het middagprogramma van deze Winternachten festivaldag - staat de betekenis van 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname centraal. Maar ook buiten Suriname en Nederland heeft de geschiedenis van slavernij, apartheid en kolonialisme diepe sporen achtergelaten. Ook daar zijn veel verhalen lange tijd niet gehoord, onderdrukt of onzichtbaar gemaakt. Dankzij het talent en werk van vele auteurs hebben deze verhalen echter een thuis gekregen in de wereldliteratuur. Aan de hand van deze literatuur wordt het gewicht van deze geschiedenis en het belang van het delen van deze verhalen invoelbaar gemaakt.

All the World’s Excuses stelt vragen als: wat leert de literatuur ons over overeenkomsten en verschillen tussen landen? Hoe kunnen deze verhalen een plek krijgen in ons collectieve geheugen? Wat geven de auteurs mee aan jongeren die zoeken naar hun (onzichtbare) verhaal en identiteit in het land waar ze geboren zijn?

Dit programma is Engels gesproken. Lees onderaan deze pagina meer over de schrijvers en sprekers.

Boekverkoop en diner

Boekhandel De Vries van Stockum is in de foyer aanwezig met een stand waar o.a. de boeken van de auteurs die aan dit programma deelnemen, verkrijgbaar zijn - met gelegenheid tot signeren!

Kom ook naar het – Nederlands gesproken – Winternachten festival-middagprogramma Verhalen die verbinden, aanvang 14:30 uur. Bestel hiervoor de voordelige dagkaart. Bestel hiervoor de voordelige dagkaart, waarmee je beide programma's bezoekt:

Dagkaart zondag 16 april

Tussen het middag- en het avondprogramma is de foyer onze keuken, waar we een heerlijke vegetarische dagschotel serveren! Eet je mee? Voeg dan een dinerticket toe voor €10 in het bestelproces.

In English

In All the World's Excuses, prominent international authors talk about the global traces of slavery and how it permeates our current society and literature. They address (post)colonialism, migration and identity formation. And of course they will read from their own work. This programme is English spoken and provides English versions of all non-English recitations.

Connecting Stories - the Dutch spoken afternoon programme of this Winternachten festival day - focuses on the meaning of 150 years of abolition of slavery in Surinam. But outside Surinam and the Netherlands, the history of slavery, apartheid and colonialism has left deep traces as well. There too, many stories went unheard, were suppressed or rendered invisible for a long time. However, thanks to the talent and work of many authors, these stories have found a home in world literature. Through this literature, the weight of this history and the importance of sharing these stories is made palpable.

All the World's Excuses asks questions such as what does literature teach us about similarities and differences between countries? How can these stories find a place in our collective memory? What do the authors pass on to young people searching for their (invisible) story and identity in the country where they were born?

Booksales and dinner

Bookstore De Vries van Stockum will be present in the foyer with a stand offering books by, among others, the authors participating in this programme - with the opportunity to get your copies signed!

Between the (Dutch spoken) afternoon programme and this evening programme, the theatre foyer will be our kitchen for a delicious vegatarian day dish! Will you join us at the table? Add your dinner ticket for €10 in the ordering process.

Onderdeel van:
No Dutch Required

In English below

Over de auters:

Chika Unigwe (Nigeria, 1974)

Schrijver en literatuurwetenschapper Chika Unigwe verhuisde in 1995 naar België en woont nu in de Verenigde Staten waar ze Creative Writing doceert aan de universiteit van Georgia. Behalve romans schrijft ze ook poëzie, kinderboeken, educatieve boeken en korte verhalen. In 2005 debuteerde ze als romanauteur met De feniks, een portret van een jonge Nigeriaanse in België die na de dood van haar vijfjarige zoontje worstelt met gevoelens van depressie en ontworteling. In 2019 verscheen haar verhalenbundel Better Never than Late (Beter nooit dan laat), over de ongewone levens en relaties van een groep Nigeriaanse immigranten die hun weg zoeken in België. Haar volgende roman The Middle Daughter verschijnt in april 2023.

In English

David Diop (Paris, 1966)

Diop grew up in Senegal. He heads the Faculty of Arts, Language and Literature at the University of Pau, in south-western France. In his work - poetry, novels and academic publications - Diop explores European perceptions of the African continent and Africans. His debut novel Frère d'âme (At Night All Blood is Black, 2019) was nominated for all literary prizes in France and awarded the International Booker Prize 2021, the Prix Goncourt des Lycéens and the Premio Strega Europeo. The novel topped the French bestseller list for weeks. Like At Night All Blood is Black, his novel La porte du voyage sans retour (2022) highlights a period of colonial history and was nominated for the Prix Goncourt and the Prix de l'Académie française.

Chika Unigwe (Nigeria, 1974)

Unigwe, a writer and literary scholar, moved to Belgium in 1995 and now lives in the United States, where she teaches Creative Writing at the University of Georgia. Besides novels she also writes poetry, children's books, educational books and short stories. In 2005 she debuted as a novelist with De feniks (The Phoenix), a portrait of a young Nigerian in Belgium who struggles with feelings of depression and uprooting after the death of her five-year-old son. In 2019, her collection of short stories Better Never than Late, about the unusual lives and relationships of a group of Nigerian immigrants making their way in Belgium, appeared. Her new novel The Middle Daughter will be published in April 2023.