Salzmann Saha - door Heike Steinweg

Literaire focus: Oekraïne

met o.a. auteurs Stanislav Aseyev, Sasha Marianna Salzmann en Aleksandr Skorobogatov
Winternachten 2023
zo 12 mrt - 19:30
zo 12 mrt 2023
19:30
  • zo 12 mrt 2023
    19:30
    Theater aan het Spui, Den Haag
    Zaal 1

Ruim een jaar na de Russische invasie in Oekraïne maken we met auteurs uit Oekraïne en auteurs met een post-Sovjet achtergrond een balans op en zoeken antwoorden op vragen over de rol van schrijf- en dichtkunst.

Wat kan literatuur doen in tijden van oorlog en hoe leg je verslag van een invasie die nog niet voorbij is. Wat kunnen fictie en poëzie betekenen voor de preservatie van een natie waarvan de soevereiniteit bedreigd wordt?


In English below

Hoe werkt het als een land dat heel lang een blinde vlek in onze West-Europese gedachten was opeens in de volle spotlight staat, als je er met een sneltreinvaart van alles over leert? En wat zeggen de schrijvers die dit gebied al hun hele leven kennen, beschrijven of bereizen eigenlijk over Oekraïne? Wat voegt literatuur en poëzie toe aan het verhaal over Oekraïne en diens omringende naties?

Deze Winternachten festivalavond begint om 19:30 uur in de theaterfoyer: in een kort voorprogramma met minicolleges vertellen vertalers en critici over Oekraïense en Oost-Europese literatuur.

In samenwerking met schrijversorganisatie PEN Nederland start daarna het zaalprogramma met een lege stoel op het podium, symbool voor de schrijvers die zich niet kunnen uitspreken of publiceren omdat ze gevangen zijn gezet.

Dit programma is ontwikkeld door schrijver Lisa Weeda, die met haar zeer goed ontvangen romandebuut Aleksandra een portret schreef van haar Oekraïense familie. Het programma is Engels gesproken. Lees onderaan deze pagina meer over de schrijvers en sprekers.

Boekverkoop en diner

Boekhandel De Vries van Stockum is in de foyer aanwezig met een stand waar o.a. de boeken van de auteurs die aan dit programma deelnemen, verkrijgbaar zijn - met gelegenheid tot signeren!

Kom ook naar het festival-middagprogramma The World According to Cusk, aanvang 14:30 uur in Theater aan het Spui. Bestel hiervoor de voordelige dagkaart, waarmee je beide programma's bezoekt:

Dagkaart zondag 16 april

Tussen het middag- en het avondprogramma is de foyer onze keuken, waar we een heerlijke vegetarische dagschotel serveren! Eet je mee? Voeg dan een dinerticket toe voor €10 in het bestelproces.

In English

More than a year after the Russian invasion of Ukraine, we take stock with authors from Ukraine and authors from post-Soviet backgrounds and seek answers to questions about the role of writing and poetry.

What can literature do in times of war, and how does one report on an invasion that is not over yet? What can fiction and poetry do for the preservation of a nation whose sovereignty is threatened?

How does it work when a country that has long been a blind spot in our Western European minds is suddenly in the full spotlight, when you learn all about it at lightning speed? And what do the writers who have known, described or travelled this area all their lives actually say about Ukraine? What does literature and poetry add to the story of Ukraine and its surrounding nations?

This Winternachten festival evening starts at 19:30 in the theatre foyer with a short pre-programme with mini-lectures in which translators and critics talk about Ukrainian and Eastern European literature.

After that, in cooperation with writers' organisation PEN Netherlands, the programme in Zaal 1 will start with an empty chair on stage, symbolising writers who cannot speak out or publish because they have been imprisoned.

This programme was developed by writer Lisa Weeda, who wrote a portrait of her Ukrainian family with her very well-received debut novel Aleksandra. Read more about the authors and speakers below.

Booksales and dinner

Bookstore De Vries van Stockum will be present in the foyer with a stand offering books by, among others, the authors participating in this programme - with the opportunity to get your copies signed!

Join us for the Winternachten festival afternoon programme The World According to Cusk as well, from 19:30 in Theater aan het Spui. A discounted day-ticket is available which grants access to both programmes:

Day-ticket Sunday 12 March

Between the afternoon and evening programmes, the theatre foyer will be our kitchen for a delicious vegatarian day dish! Will you join us at the table? Add your dinner ticket for €10 in the ordering process.

Onderdeel van:
No Dutch Required

Water your freedom with the blood of oppressors

Taras Shevchenko

In English below

Over de auteurs:

Stanislav Aseyev (Oekraïne, 1989)

Stanislav Aseyev is schrijver, dichter en journalist. Hij schreef drie jaar vanuit Donetsk onder het pseudoniem Stanislav Vasin korte verhalen in Oekraïense media over de situatie na het uitbreken van de door Rusland gesteunde militaire handelingen in de Donbas-regio. In mei 2017 achterhaalden separatistische rebellen zijn identiteit. Hij werd gearresteerd wegens ‘extremisme’ en ‘spionage’. Na anderhalve maand in de kelder van het ‘ministerie van Staatsveiligheid’ werd hij overgeplaatst naar een strafkamp. Zijn verdwijning leidde tot de nodige publiciteit. Aseyev kwam in december 2019 na bijna duizend dagen vrij bij een grote gevangenenruil. In 2022 verschenen zowel zijn bundel In Isolation: Dispatches from Occupied Donbas als zijn boek Het concentratiekamp in de Paradijsstraat, een confronterende beschrijving van misstanden en mishandeling die hij en anderen in het door Russen beheerde gevangenenkamp moesten ondergaan.

Sasha Marianna Salzmann (Rusland, 1985)

Sasha Marianna Salzmann is toneelschrijver, essayist, dramaturg en romanschrijver met Russische, Joodse en Oekraïense wortels die studeerde, woont en werkt in Duitsland waar ze verbonden zijn aan het Maxim Gorki Theater in Berlijn. Hun briljante debuutroman Außer sich (in Nederland in 2018 verschenen onder de titel Buiten mezelf), vertaald in zestien talen, werd in 2017 bekroond met meerdere prijzen. Im Menschen muss alles herrlich sein (2021, in september 2022 in Nederland gepubliceerd als Alles moet mooi zijn aan de mens) is recent bekroond met de Preis der Literaturhäuser. Het is een ontnuchterend portret van de periode van omwenteling: van perestrojka naar het huidige Duitsland, en tegelijk een familieroman over verlies in de levens van krachtige vrouwenfiguren.

Aleksandr Skorobogatov (Wit-Rusland, 1963)

Aleksandr Skorobogatov woont en werkt in Antwerpen. Hij studeerde in Minsk, Parijs en Moskou. Op zijn achttiende besloot hij zich volledig aan zijn schrijverschap te wijden, maar in het late Sovjettijdperk had Wit-Rusland maar één (staats)uitgeverij en één literair tijdschrift. De redacteur liet weten dat zijn teksten te ‘anders’ waren, ideologisch onacceptabel en politiek incorrect. Zijn spraakmakende debuutroman Sergeant Bertrand (1991) is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker en bereikte wereldwijd een miljoenenpubliek. Naast onder meer verhalen, essays en  een toneelstuk heeft Skorobogatov zes romans geschreven en gepubliceerd.

In English

Stanislav Aseyev (Ukraine, 1989)

Aseyev is a writer, poet and journalist. For two years, he wrote reports for the Ukrainian media from Donetsk under the pseudonym Stanislav Vasin about the situation in the occupied Donbas region. In May 2017, separatist rebels discovered his identity, and he was arrested for "extremism" and "espionage." After a month and a half in the basement of the "Ministry of State Security," he was transferred to a penal camp. Aseyev was released in December 2019 in a prisoner exchange. In 2020 he published The Torture Camp on Paradise Street, a confrontational account of tortures and mistreatments he and others suffered in the Russian-run prison camp. A collection from his reports from Donetsk were published as In Isolation: Dispatches from Occupied Donbas (2021).

Sasha Marianna Salzmann (Russia, 1985)

Salzmann is a playwright, essayist, dramaturge and novelist with Russian, Jewish and Ukrainian roots. They studied, live and work in Germany, where they are connected with the Maxim Gorki Theatre in Berlin. Their brilliant debut novel Außer sich (Beside Myself, 2017) was translated into 16 languages and won multiple awards. Im Menschen muss alles herrlich sein (Everything Must Be Lovely about a Person, 2021) was recently awarded the Preis der Literaturhäuser; it is a sobering portrait of a period of upheaval, from perestroika to present-day Germany, and at the same time a family novel about loss in the lives of powerful female figures.

Aleksandr Skorobogatov (Belarus, 1963)

Skorobogatov lives and works in Antwerp. He studied in Minsk, Paris and Moscow. At 18, he decided to devote himself fully to writing; however, in the late Soviet era, Belarus had only one (state) publishing house and one literary magazine. The editor informed him that his texts were too "different," ideologically unacceptable and politically incorrect. His high-profile debut novel Sergeant Bertrand (1991) has since become a classic and reached millions of readers worldwide. In addition to stories, essays, a play, and more texts, Skorobogatov has published six novels.