De Tempel

Nic Bruckman Projecten | Firma MES
wo 10 mei - za 13 mei
wo 10 mei 2023
-
za 13 mei 2023

VS, 1978. In navolging van sekteleider Jim Jones trekt de links radicale groep The Peoples Temple zich terug in de jungle. Ze komen er samen om de wereld te verbeteren maar komen gaandeweg tot het besluit om samen de wereld te verlaten. 922 mensen plegen collectief zelfmoord door een beker vergiftigde aanmaaklimonade te drinken: ‘to drink the Kool Aid’.


Deze voorstelling bevat Engelse boventitels / This performance contains English surtitles

English text below

Nederland, 2023. In deze voorstelling met soulvolle live muziek word je ondergedompeld in een opbeurende kerkdienst van pastoor Jim Jones. Gebaseerd op interviews met overlevenden van The Peoples Temple en duizenden uren audio-opnames vertellen Nic Bruckman en Firma MES dit nog steeds actuele verhaal. 

Ook vandaag de dag verliezen steeds grotere groepen het vertrouwen in het systeem. Wat als niet meer meedoen de enige uitweg lijkt? En dan is er ineens iemand die je helemaal lijkt te snappen. Je helemaal lijkt te zien. Hoe ver zou jij gaan om je daar aan vast te blijven houden? Bereid je voor op een waargebeurd verhaal waarin onderwerpen zoals machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de loep worden genomen.

De voorstelling beschrijft een proces van zelfmoord. Heb je zelf zulke gedachten? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl of bel gratis 0800 0113. Waarschuwing: in de voorstelling wordt expliciet verwezen naar seksueel misbruik en zelfverwonding.

Hoe ver ga jij voor een nieuwe werkelijkheid?

How far would you go for a new reality? 

Je wordt geen sektelid. Je wordt lid van een groep inspirerende, lieve vrienden.

Debbie Clayton (voormalig The Peoples Temple lid)

In English

USA, 1978. The radical leftist group Peoples Temple follows their leader Jim Jones to the jungle. They came together to make the world a better place, but gradually they reach a new consensus: to leave this world together instead. 922 people commit group suicide by drinking from a vat of poisoned Kool Aid. 

The Netherlands, 2023. De Tempel, with soulful live music, fully immerses you in an upbeat church service, led by pastor Jim Jones. Based on interviews with Peoples Temple survivors and thousands of hours of audio tapes, Nic Bruckman and Firma MES explore this shocking story, full of echoes in today’s world.

In 2023, more and more people are also losing confidence in the system. What if your only escape is a refusal to participate? And what if someone appears who seems to completely understand you. Who makes you feel seen. How far would you go to keep hold of that? Prepare for a thrilling true story, in which hyper current subjects like abuse of power and sexually inappropriate behaviour is given an unyielding examination.

The play describes a process of suicide. If you have such thoughts yourselves, feel free to talk about them anonymously: by chat via www.113.nl or by calling the free phone number 0800 01113. Trigger warning: there are direct allusions to sexual abuse and self harm.

Credits

Tekst Nic Bruckman | Regie Thomas Schoots | Spel Femke Brinksma (stage), Rochelle Deekman, Daan van Dijsseldonk, Jip van den Dool, Tara Hetharia en Lindertje Mans | Muziekcompositie en geluidsontwerp Marc Alberto | Decor Beyond Space | Techniek Marco van der Velde | Campagnebeeld Jaap Strijker | Scènefotografie Bas de Brouwer | Grafische vormgeving Maartje de Groot | Productie Juliska Retra | Productie zangkoren Annemarij Wams | Zakelijke leiding Marije van Rest & Sofie Post | Publiciteit Nicole Bettonviel | Coproductie Firma MES en Stichting Bruckman Projecten