Luis Xertu

Not all is lost

Theater Rotterdam | Davy Pieters
ma 24 apr - 20:15
ma 24 apr 2023
20:15
  • ma 24 apr 2023
    20:15
    Theater aan het Spui, Den Haag
    Zaal 1
    Geweest

Not all is lost is een voorstelling over lichamen. Over lichamen die zorgen voor andere lichamen. Over de kracht van onze onderlinge afhankelijkheid. Over onze kwetsbare behoefte aan de ander. Wat betekent het om zorg te dragen? Wat betekent het om gedragen te worden?


In English below

In Not all is lost zoomt Davy Pieters in op de jongvolwassen levensfase. Een periode midden in het leven, tussen geboorte en dood in, waarin zorg dragen een steeds persoonlijkere betekenis krijgt. Ons lichaam en omgeving worden gevoed en gevormd door de mate van zorg die wij eraan besteden. Maar het grote belang van zorg wordt pas echt zichtbaar op het moment dat die ontbreekt. Waar zorg wordt ontzegd, vergaan dingen. Ze kwijnen weg.

Een ode aan de lichamen die het gewicht van de ander dragen. Die zich bereid voelen naast iemand te staan, en blijven staan. Die terugkeren, en blijven terugkeren. Die hun lichaam geven om een ander lichaam te helpen. Die opvangen, aanraken, vastpakken en optillen. Het oncomfortabele omarmen. Die vasthouden en niet loslaten.

In Not all is lost koppelt Davy Pieters het element aarde aan de jongvolwassen levensfase. Hiermee maakt ze ruimte voor groei, maar ook voor verval, dood en stilte. De performers delen de vloer met een levend, aards landschap. Lichaam en landschap vertellen samen, in deze een beeldende fysieke performance, een panoramisch verhaal over zorg en verwaarlozing.

In English

Not all is lost is a performance about bodies. About bodies that care for other bodies. About the power of our interdependence. About our vulnerable need for the other. What does it mean to care? What does it mean to be carried?

Not all is lost is an ode to people who carry the weight of others. Who feel ready to stand next to someone, to remain grounded. They come back and keep coming back. Who’d give their body to help another body. Catching, touching, grasping and lifting them. The people who embrace the uncomfortable. Hold on and don't let go.

In English below

Over het werk van Davy Pieters

In haar vierdelige serie over het opgroeien in een toekomstige wereld, verbindt Davy Pieters haar krachtige beeldtaal met verschillende levensfasen en de vier natuurlijke elementen: water, aarde, vuur en lucht. Ze kijkt naar jeugd, volwassenheid, ouderdom en de dood tegen een achtergrond van sciencefiction.

Pieters gebruikt de elementen van het theater als microscoop. Van performance, scenografie tot soundscape. En daarmee zoomt ze in op angst, hoop, veerkracht en verzoening binnen onze wereldse co-existentie in post-apocalyptische tijden.

ACT

Not all is lost is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie.

In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

In English

Not all is lost is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localized possibilities, ones that invite or demand that we ACT.

ACT - EU logo

Credits

Concept & regie Davy Pieters
Performance Melyn Chow, Charlotte Gillain, Thomas Higginson
Muziek Gagi Petrovic
Scenografie Janne Sterke
Assistent-decor Noa Muller
Lichtontwerp Varja Klosse
Kostuumontwerp Johanna Trudzinski
Dramaturgie Eylül Fidan Akinci
Techniek John Thijssen, Peter Leeuwenburgh, Marvin Berg
Productie Laura Holleman
Marketing Milou Zoer