Kurt van der Elst

Witch Hunt

Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni | Eline Arbo
do 19 mei - za 21 mei
do 19 mei 2022
-
za 21 mei 2022

Je weet niet, wat je niet weet. Kennis die in het verleden verloren is gegaan, krijg je niet makkelijk terug. De periode van heksenjachten in West-Europa viel samen met het oprukkende kapitalisme en de komst van het patriarchaat. Met dit nieuwe denken brokkelde de manier van denken over gelijkwaardigheid en samenleven langzaam af. Maar wat zijn we daarmee eigenlijk kwijtgeraakt?

English text below

Overtuigd van het belang van het vrouwelijk perspectief op de grote uitdagingen van onze tijd en geïnspireerd door dit historische kantelpunt maakt regisseur Eline Arbo Witch Hunt; een voorstelling over de moed om dat wat we kwijt zijn geraakt in de ogen te kijken. Witch Hunt is de nieuwste interdisciplinaire voorstelling van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. 

De talentvolle Arbo (winnaar regieprijs 2020 en een van de vaste makers binnen het NNT en Club Guy & Roni) creëert daarvan samen met het ensemble van het gezelschap een interdisciplinair, muzikaal en innovatief werk over heksen van toen en die van nu.

Het verhaal

De jonge archeologe Esther keert terug in haar geboortedorp om onderzoek te doen naar een mysterieus graf. Er zijn botten gevonden van vijf vrouwen die duiden op een veel groter verhaal. Wat volgt is een beeldende, magische en intuïtieve zoektocht naar de kracht en kennis van een groep vrouwen van vroeger en naar de vraag waarom die kennis en kracht verloren zijn gegaan. Zo ontspint zich een verhaal waarin we zien dat de band tussen vrouwen en de kennis die ze bij zich dragen sterker kan zijn dan de dood. 

In de media

“Briljante vormgeving, supermuziek en uitgekiende choreografie” – Dagblad van het Noorden 

“Witch Hunt toont in zwart-witte kleurschakering dat de vrouw veel méér is, veel méér kan” – Friesch Dagblad

In English

There are unknown unknowns. Knowledge, once lost to the past, is not easily recovered. The era of witch-hunts in Western Europe coincided with the rise of capitalism and the advent of patriarchy. In the wake of this new philosophy, old attitudes to equality and living together slowly crumbled away. But what did we lose, in reality?

Adamant about the importance of the female perspective on the major challenges of our time and inspired by this historic turning point, Eline Arbo created Witch Hunt; a play about the courage to face up to what we have lost. Witch Hunt is the latest inter-disciplinary performance from Noord Nederlands Toneel and Club Guy & Roni.

The talented Arbo (winner of the 2020 best direction award and one of the resident theatre makers at the NNT and Club Guy & Roni), in collaboration with the company ensemble, has devised a multi-disciplinary, musical and innovative performance about witches then and now.

The Story

The young archaeologist Esther returns to her home village to carry out an investigation into a mysterious grave. The bones of five women have been found, which hint at a much larger story. What follows is an evocative, magical and intuitive quest for the potency and knowledge of a group of women from the past along with the question as to why this knowledge and potency have been lost. A story unfolds in which we see that the bond between women and the knowledge that they themselves bear can prove stronger than death.

Credits

Regie en bewerking Eline Arbo | Tekst Hannah van Wieringen | Choreografie Camilo Chapel | Compositie Thijs van Vuure | Decorontwerp Juul Dekker | Kostuumontwerp Rebekka Wörmann | Lichtontwerp Varja Klosse | Dramaturgie Thomas Lamers | Regieassistentie Ludy Golstein | Met Sarah Janneh, Joost Bolt, Bram van der Heijden, Angela Herenda, Rosa van Leeuwen, Bien de Moor, Adam Peterson, Igor Podsiadly, Rosie Reith en Jesula Toussaint Visser | Muziek Nina de Jong en Rosa Ronsdorf