Constructions of my interior

Sam Scheuermann
wo 23 nov - 20:00
wo 23 nov 2022
20:00
  • wo 23 nov 2022
    20:00
    Zaal 3, Den Haag
    De Constant Rebecqueplein 20A
    Geweest

Binnen de herkenbare omgeving van vier plexiglazen wanden, slepen twee figuren onverstoorbaar met hun interieur. In een doorgaande beweging van plaatsen en verplaatsen proberen zij vorm te geven aan hun eigen binnenwereld. Zoekend naar een verhouding tot de dingen om hen heen, bewegen zij zodat zij niet bewogen worden.

In English

De COVID-19 crisis heeft onze voortrazende wereld in een vreemd vacuüm gebracht van suizende beweging en sluimerende stilstand. Een situatie waarin we geconfronteerd worden met een oncontroleerbaar groot netwerk van actie en reactie, waarvan wij onderdeel uitmaken. Als een beweging zonder begin en einde toont Constructions of my interior een constellatie van gedeelde verantwoordelijkheid en afhankelijkheid. Waar het ene niet zonder het andere bestaat, binnen niet zonder buiten, is alles en iedereen onderdeel van dezelfde dans der dingen.

In navolging op en in hetzelfde glazen vivarium als Nomaden en Goden, vormt Constructions of my interior de derde performance-installatie in deze serie over de mens ‘on display’.

Over Sam Scheuermann

Sam Scheuermann (1994, Tilburg) is een interdisciplinaire performance-kunstenaar. Met haar werk, dat zich bevindt in het grijze gebied tussen theater en beeldende kunst, onderzoekt ze de performativiteit van de ruimte. Steeds weer vertrekkend vanuit de vraag ‘Wie ben ik in relatie tot mijn omgeving?’, analyseert ze fysieke en sociale ruimtes en constellaties. De codes in deze ‘ruimtes’ hebben een grote invloed op hoe wij ons bewegen, verhouden, positioneren en presenteren. Spelend met deze codes ontstaan er beeldende en fysieke performances en installaties die de verhouding tussen performer en toeschouwer op scherp zetten. Vanuit deze nieuwe ruimte nodigt ze de toeschouwer uit tot reflectie op onze plek in het hier en nu.

In English

Wrapped inside the safe surroundings of four plexiglass walls, two figures keep moving their interior. In a continuous movement of sliding and shifting, they try to shape their inner world. Searching for a relationship to the things around them, they move in order not to be moved.

The COVID-19 crisis has brought our accelerating world in a strange vacuum of humming movement and slumbering stillness. A situation in which we are confronted with an uncontrollable large network of action and reaction, where we are part of. As a movement without beginning or end, Constructions of my interior shows a constellation of shared responsibility and dependence. Where one does not exist without the other, and inside not without outside, everything and everyone is part of the same dance of things.

Constructions of my interior is the third performance-installation situated in the transparent vivarium in a series about mankind on display, following Nomaden (Nomads) and Goden (Gods).

About Sam Scheuermann

Sam Scheuermann (1994) is an interdisciplinary performance artist from the Netherlands. Within the grey zone between theatre and visual arts, she is researching the performativity of space. Starting from the question ‘Who am I in relation to my surroundings?’, she analyses physical and social spaces and constellations. The codes in these ‘spaces’ have a big influence on the way we move, relate, position and present ourselves. By handling these codes visual and physical performances and installations emerge that question the relation between performer and spectator. From this new space she invites the spectator to reflect on their place in the here and now.

Credits

Concept en regie Sam Scheuermann | Performers Koen van der Heijden en Sam Scheuermann | Dramaturgie Jasmijn van Wijnen | Geluidsontwerp Krijn Moons | Lichtontwerp en technisch producent Paulina Prokop | Met dank aan Lotte van den Berg, Kelvin Pater, Raïssa Pater en Erik van de Wijdeven | Mogelijk gemaakt door PLAN Brabant, NORMA Corona Fonds en AFK

Fotografie Lara Maassen en Betje Stevens