The Last Song Of Eternity

Marnix Vinkenborg | Elodie Vreeburg | Bo Bolten
wo 29 sep - 20:30
wo 29 sep 2021
20:30
  • wo 29 sep 2021
    20:30
    Zaal 3, Den Haag
    De Constant Rebecqueplein 20A

In een oneindige, zwarte ruimte ontmoeten we een vriendelijke gids samen met zijn ziekelijke dochter en haar Texaanse zoon. Ze spelen een lied om controle te krijgen over hun noodlot: een leven in een tijdelijk bestaan. Zodra een portaal verschijnt, besluit de Texaanse jongen naar het verleden te teleporteren. Jarenlang verdrongen angsten komen bovendrijven wanneer een nagelaten brief wordt teruggevonden.

English text below

The Last Song Of Eternity is een absurd rave-ritueel met hypnotiserende muziek, banale dansjes en retrofuturistische teksten. Een sinistere TikTok love story op LSD met black metal, R&B en Franse chansons. 

Marnix Vinkenborg (1997) heeft met zijn vernieuwende werkwijze al een reeks opmerkelijke producties op zijn naam staan. Hij rondde de opleiding compositie en een master in muziektheater af met eigenzinnige beeldende projecten. Op Over Het IJ Festival maakte hij Penthouse Pitch, een surrealistisch betoog over gentrificatie. Met zijn alter-ego Martin Malibu maakt hij muziek, performances en films over romantiek in de 21e eeuw, die onder andere op Nederlands Filmfestival te zien waren. Inspiratie haalt hij uit underground popcultuur, actualiteit en de emoties van hemzelf en de mensen die met hem werken. Met The Last Song Of Eternity maakt hij een experimenteel theaterstuk dat aanschopt tegen de gebaande paden. 

In English 

In an endless black space we meet a friendly guide together with his ailing daughter and her Texan son. They play a song to take control of their fate: a life in a temporary existence. Once a portal appears, the Texan boy decides to teleport into the past. Years of suppressed fears surface when an abandoned letter is found.

The Last Song Of Eternity is an absurd rave ritual with hypnotic music, banal dances and retro-futuristic lyrics. A sinister TikTok love story on LSD with black metal, R&B and French chansons.

Marnix Vinkenborg (1997) has already produced a series of remarkable productions with his innovative working method. He completed his composition training and a master's degree in music theater with idiosyncratic visual projects. At Over Het Ij Festival he made Penthouse Pitch, a surrealistic plea for gentrification. With his alter-ego Martin Malibu, he makes music, performances and films about romance in the 21st century, which have been shown at the Netherlands Film Festival, among others. He takes inspiration from underground pop culture, current events and the emotions of himself and the people who work with him. With The Last Song Of Eternity he creates an experimental theater piece that kicks against the beaten track.

Credits

Van en met Marnix Vinkenborg, Elodie Vreeburg, Bo Bolten