Indo's zijn HOT

Het Nationale Theater
HOT-avonden zetten je aan het denken
ma 12 sep - do 20 okt
ma 12 sep 2022
-
do 20 okt 2022

Ter gelegenheid van de voorstelling De Eeuw van mijn Moeder van Het Nationale Theater reflecteren kunstenaars en wetenschappers op hun Indische achtergrond in het Nederland van nu. ‘Wat verbindt ons? Wat betekent thuis?’ Zij presenteren hun antwoorden in woord, beeld en muziek. Het programma sluit aan bij de nieuwe voorstelling De eeuw van mijn moeder, maar is ook los te bezoeken.

Indo’s zijn HOT

Tijdens Indo’s zijn HOT delen de volgende gasten het podium: schrijver en columnist Lara Nuberg, hoogleraar cultuurgeschiedenis Pamela Pattynama, dichter Merlijn Huntjens, percussionist Reggy van Bakel, fotograaf Yara Jimmink, acteurs Esther Scheldwacht en muziek van de HNT-huisband en een mystery guest.

Verzwegen verleden

Regisseur en schrijver Eric de Vroedt baseerde zijn voorstelling De eeuw van mijn moeder op een persoonlijke geschiedenis. Zijn eigen moeder kwam op jonge leeftijd vanuit Indonesië naar Nederland. Ze was één van de vele Indo’s, veelal kinderen met een Nederlandse vader en een Indonesische moeder, die deze reis maakten: zo’n zeventig jaar geleden verlieten ruim 330.000 Indische mensen hun geboorteland en probeerden hier een nieuw bestaan op te bouwen. Zich aan te passen, niet om te kijken, ongastvrijheid te negeren. Over het verleden werd weinig tot niet gesproken. Lange tijd is de geschiedenis, een pijnlijke geschiedenis, weggestopt, verzwegen en ontkend. 

Open onderzoek 

‘Waar komen we vandaan?’ vroegen hun kinderen. Er kwam niet altijd antwoord. Inmiddels is de volgende generatie volwassen geworden. Hun band met het land van hun voorouders is minder sterk. Ze zijn geboren en opgegroeid in Nederland, hun wortels lijken hier te liggen, maar er is iets dat aan hen trekt. En er is een verbondenheid die voelbaar is, die zich in gesprekken en uitingen steeds opnieuw opdringt. In deze eeuw laten de Indo’s van zich horen. Ook zij worden nog regelmatig als buitenstaanders benaderd. Daarover zwijgen ze niet. Het verleden wordt onderzocht en ondervraagd, niet langer ontkend.

‘Horen wij bij elkaar? Op welke manier dan?’ vraagt deze generatie zich af. ‘Wie zijn wij? Waar horen wij thuis? In Nederland of toch ergens anders?’. De gasten van Indo’s zijn HOT reflecteren op deze vragen en formuleren een antwoord in woord, beeld en muziek. 

HOT-avonden zetten je aan het denken

De HOT is het podium waarop Het Nationale Theater inzoomt op thema’s die in onze voorstellingen aan bod komen. Met het oog gericht op de ons omringende wereld worden onderwerpen belicht die ons in Nederland bezighouden. In een mix van wetenschappers, stadsbewoners en kunstenaars, acteurs en muzikanten zoeken we naar verklaringen, ervaringen en scherpen we de geest. Op de grens van kunst en kennis presenteren we een combinatie van taal, klank en verbeelding die leidt tot een inzicht dat niet in woorden te vangen is.

De eeuw van mijn moeder

Voor De eeuw van mijn moeder dook regisseur Eric de Vroedt in zijn familiegeschiedenis en schreef een verhaal over zijn eigen moeder, de migratie van Nederlands-Indië naar Nederland en welke sporen die nalaat in een familie. Een fantastische cast, met Esther Scheldwacht als moeder Winnie, brengt dit herkenbare verhaal opnieuw tot leven in een marathonvoorstelling.

Lees meer