Anne-Fay’s Reaspora

Onyx & Ivory
do 16 feb - 20:15
do 16 feb 2023
20:15
  • do 16 feb 2023
    20:15
    Theater aan het Spui, Den Haag
    Zaal 2
    Geweest

“Met een witte huid, dwars door haar zwarte familiegeschiedenis.”

Voor haar voorstelling reisde Anne-Fay langs drie continenten en stak twee keer de Atlantische oceaan over; dwars door één familiegeschiedenis. Háár eigen familiegeschiedenis, die sterk werd beïnvloed door het koloniaal verleden van Nederland. In het herdenkingsjaar 2023, 150 jaar na afschaffing van de slavernij, toont Anne-Fay’s Reaspora de impact die dit verleden nu nog heeft.

English text below

Anne-Fay heeft een zwarte moeder, die het racisme dat ze ervaarde altijd verborgen hield. Ze is ook opgelucht dat haar dochter de privileges heeft die met een witte huid komen. Maar Anne-Fay vraagt zich juist af: “Mag ik met een witte huid, staan voor het recht van een zwarte vrouw? En hoe gebruik ik mijn privileges op een juiste manier?”

Diaspora - Reaspora

Zangeres Anne-Fay en haar broer filmmaker Felix volgden hun familie diaspora (verstrooiing of uitzaaiing) in tegenovergestelde richting; Reaspora. Van Nederland via Aruba en Curaçao naar Suriname, China en Ghana, op zoek naar de verhalen over hun afkomst. Ze ontmoetten familie, leerde over het koloniale verleden van Nederland en maakten muziek met lokale producers. Hun reis voerde ze langs bijzondere plekken in hun familiegeschiedenis, zoals Plantage Peperpot (de plek waar hun familie de naam Echteld kreeg), de Atlantische oceaan waar de slavenschepen hebben gevaren tot aan een voormalig slavenfort in Ghana. De visuals die ze hier hebben geschoten zijn de stille getuigen van een bewogen familiegeschiedenis.

De muziek werd samengevoegd tot het muziekalbum Reaspora met producers Morgan Avenue (S10, Willem) en Jeremia Jones (Damian Marley, Nicki Minaj). Het album kwam uit in 2021 met een concert show in de Melkweg wat lovende kritieken ontving. 

Nu zijn de muziek, het verhaal en de visuals te zien in het theater. 

In de media

'Intiem en krachtig concert over kolonialisme' - Theaterkrant

In English

"With a white skin, following through her Black family history." 

For her performance, Anne-Fay traveled along three continents and crossed the Atlantic Ocean twice, following in the footsteps of a family history. Her own family history, which was strongly influenced by the colonial past of the Netherlands. In the anniversary year 2023, 150 years after the abolition of slavery, Anne-Fay's Reaspora shows the impact this colonial past still has today. 

Anne-Fay has a black mother, who always kept the racism she experienced hidden. She is relieved that her daughter has the privileges that comes with white skin. But Anne-Fay wonders, "With white skin, can I stand for a black woman's rights? And how can I use my privilege properly?" 

Diaspora - Reaspora 

Singer Anne-Fay and her brother filmmaker Felix followed their family diaspora (scattering or metastasis) in the opposite direction; Reaspora. From The Netherlands through Aruba and Curaçao to Suriname, China and Ghana, in search of the stories of their ancestors.  

They met relatives, learned about Holland's colonial past and made music with local producers. Their journey took them past special places in their family history, such as Plantage Peperpot (the place where their family was named Echteld), the Atlantic Ocean where slave ships sailed, all the way to a former slave fort in Ghana. The visuals they shot here are the silent witnesses to an emotional family history. 

The music was compiled into the music album Reaspora with producers Morgan Avenue (S10, Willem) and Jeremia Jones (Damian Marley, Nicki Minaj). The album was released in 2021 with a concert show at ‘The Melkweg’ and received raving reviews. 

Now the music, story and visuals can be seen in theater. 

 

Credits

Concept Anne-Fay & Felix Kops | Zang en spel Anne-Fay Kops | Visueel ontwerp Felix Kops | Muzikanten Marlon Francis en Elisha Amonoo-Neizer | Regie Timothy de Gilde | Tekst Bodil de la Parra i.s.m. Anne-Fay en Felix Kops | Lichtontwerp Tim van ’t Hof | Artistieke begeleiding Hildegard Draaijer | Technisch coördinator Edwin Mol | Lichttechnicus Thijs Kempers | Dramaturgie Ayla Çekin Satijn & Khadija el Kharraz Alami | Powered by DOX en ParadisoMelkwegProductiehuis