ANTIBODIES

Theater Rotterdam | Boogaerdt/VanderSchoot
di 24 nov - wo 25 nov
di 24 nov 2020
-
wo 25 nov 2020

How do I make myself a body?
Is the body a machine?
Can I make myself a body without organs?
Is an egg a body?
Is the earth a body?
What is a body?
 
From: Google Search Queries of User #01123581321345589 

‘The Reconstruction of User #01123581321345589’

Misschien zijn wij niet de echte mensen en moeten de echte mensen nog komen.
 
In ANTIBODIES speelt performance-duo Boogaerdt/VanderSchoot met de vraag wie wij als mens in het postpandemie tijdperk zijn en wie we zouden moeten worden. In de jaren ’70 werden de overblijfselen van de beroemde voorouder van de mens opgegraven. ‘Lucy’ leefde ten tijde van het plioceen in Oost-Afrika, meer dan 3 miljoen jaar geleden. Lucy kon niet voorzien wat er van de mens zou worden. Net zo min als wij dit nu kunnen. Vanuit de zelftwijfel over onze hedendaagse menselijke verschijningsvorm en de ongemakkelijkheid over de huidige rol van de mens op aarde, kijkt ANTIBODIES vanuit een speculatief toekomstperspectief terug naar de mens van nu. 
 
ANTIBODIES is een archeologisch ritueel uit een mogelijke toekomst, een futuristische seance waarin Lucy 2.0 wordt opgeroepen  aan de hand van haar Google Search opdrachten uit het jaar 2020.


In English 

Maybe we are not the real people and the real people are yet to come.
 
In ANTIBODIES, performance duo Boogaerdt/VanderSchoot plays with the question who we are as human beings in this post-pandemic era and who we should become afterwards. In the 1970s, the remains of the famous human ancestor were excavated: Lucy lived in East Africa at the time of the Pliocene, more than 3 million years ago. Lucy could not foresee what would become of mankind. No more than we can do now. From the self-doubt about our contemporary human appearance and the discomfort about the current role of the people on earth, ANTIBODIES looks back to today’s humans from a speculative future perspective.
 
ANTIBODIES is an archaeological ritual from a possible future, a futuristic seance in which Lucy 2.0 is summoned on the basis of her Google Search assignments from the year 2020.

Recensies

"De indringende voorstelling Antibodies van Boogaerdt/Vanderschoot wekt een mengeling van fascinatie en afschuw op." ★★★★ - de Volkskrant

"Antibodies van performanceduo Boogaerdt/ VanderSchoot blijft door de balans tussen futurisme en oerinvloeden steeds verrassend" - ●●● NRC 

"Wat blijft er over van ons als mens in een ver gedigitaliseerde, gedehumaniseerde context – en is dat misschien wat wij als mens in de kern zijn? ANTIBODIES toont hoe voorbij onze tegenstrijdige verlangens en onze rommelige, vaak onhandige manieren om onszelf uit te drukken, er iets heel basaals overblijft: geboren worden en voortplanten, een voortdurende cyclus van omarmen en loslaten." - Theaterkrant

Future Fossils

ANTIBODIES
 is, net als Headroom en Botanical Wasteland, onderdeel van de serie Future Fossils, een tentaculair kunstproject over digitale wezens in een ‘niet-menselijk’ tijdperk. Vanuit de gedachte dat het humanisme failliet is, onderzoekt Boogaerdt/VanderSchoot hoe het zogenoemde post-humanisme ons beter past. Hoe we kunnen toegroeien naar een nieuwe versie van menselijkheid waarin we ook de niet-menselijke levensvormen betrekken? ­De serie bevraagt wat het betekent om kunst te maken in ‘the non-human era’, een tijdperk waarin de mens niet langer de maat der dingen is. Vanuit de centrale vraag: ‘Als de mens niet het centrale object is, wat is dan menselijkheid?’ zoekt Boogaerdt/VanderSchoot naar de relevantie van het theater in een nieuwe tijd.

In English

ANTIBODIES is, just as Headroom and Botanical Wasteland, part of the Future Fossils series, a tentacular art project about digital creatures in a "non-human" era. Based on the idea that humanism is bankrupt, Boogaerdt/VanderSchoot investigates how the so-called post-humanism could suit us better. How can we grow towards a new version of humanity in which we also involve non-human life forms? The series questions what it means to make art in 'the non-human era', an era in which mankind is no longer the measure of things. From the central question: "If man is not the central object, then what is humanity?" Boogaerdt / VanderSchoot searches for the relevance of the theater in a new era.

Credits

Medium Suzan Boogaerdt | Regie Bianca van der Schoot | Muziek Wessel Schrik | Sopraan Sterre Konijn | Scenografie Marloes&Wikke | Video Rodrik Biersteker |Kostuums Lotte Goos