do 23 jan - za 25 jan
Holland Dance Festival

Bow

Jeon Misook Dance Company
23 jan
-
25 jan

English text below 

De Koreaanse choreograaf Jeon Misook maakt haar Nederlandse debuut met de alom geprezen voorstelling Bow, waarin de Aziatische gewoonte om elkaar met een kleine buiging te begroeten centraal staat. Binnen haar gezelschap omringt de Koreaanse zich met virtuoze dan­sers, van wie ze de fysieke grenzen keer op keer verlegt.

Bow gaat over een typisch Aziatische traditie: het naar elkaar toe buigen. De buiging is in de oosterse cultuur een wijdverbreid gebaar. Het is een handeling vol schoonheid die zowel beleefdheid als respect toont. Hoewel het gaat om een eenvoudig gebaar gaan hier­achter complexe betekenissen, verbanden, toespelingen en symbolen schuil die een buitenstaander niet kan waarnemen. Zo geeft de (hellings)hoek van de buiging uiting aan de hiërarchische relatie tussen twee personen of aan blijk van respect voor een ouder persoon. Door alle connotaties die met deze complexe vorm van com­municatie samenhangen te bevragen en het gebaar eindeloos te herhalen, transformeert Misook deze ge­dragscode – die in eerste instantie schoonheid en har­monie oproept – tot iets verrassends revolutionairs. Een spanning die in eerste instantie nauwelijks waarneem­baar is, uitgroeit tot oprechte rebellie en de handeling zelf uiteindelijk ter discussie stelt.

Text in English

Korean choreographer Jeon Misook makes her Dutch debut with the widely acclaimed performance Bow, in which the Asian custom of greeting each other with a little bow is central. Within her company, the Korean dancer surrounds herself with virtuoso dancers, whose physical limits she pushes over and over again.

Bow is about a typical Asian tradition: leaning towards each other. Bowing is a widespread gesture in Eastern culture. It is an act of beauty that shows both politeness and respect. Although it is a simple gesture, it conceals complex meanings, connections, allusions and symbols that an outsider cannot perceive. For example, the angle of inflection expresses the hierarchical relationship be­tween two people or the respect for an older person. By questioning all the connotations associated with this com­plex form of communication and by repeating the gesture endlessly, Misook transforms this code of conduct – which initially evokes beauty and harmony – into something surprisingly revolutionary. A tension that is barely percep­tible at first, develops into sincere rebellion and ultimately calls the action itself into question.

Accepteer je onze cookies?
Om jouw bezoek aan deze website persoonlijk en snel te maken, gebruiken wij diverse cookies. Wij gaan ervan uit dat je dat goed vindt, wanneer je de site bekijkt.
Meer informatie