SOLAS

LeineRoebana
10 jan
20:15
  • vr 10 jan
    20:15
    Theater aan het Spui, Den Haag
    Zaal 1

English text below.

Soelaas, ontleend aan het middeleeuwse Franse solas, staat voor troost, steun en verlichting. In dat mooie oud-Nederlandse woord komen problemen oplossen en troost brengen samen. Geconfronteerd met de enorme, hardnekkige problemen van onze tijd, nemen we dat advies ter harte. SOLAS biedt geen direct soelaas voor het wereldleed, maar zoekt wel ruimte om de werkelijkheid anders te zien.

Een intens gebaar, een aanraking in stilte
Het geluid van een onzichtbare dans
Een gevonden tekst, die een sleutel tot interpretatie lijkt te bieden

Na de lovend ontvangen voorstelling Sweet Demon in 2018 gaat op 2 november 2019 in Chassé Theater Breda de nieuwe creatie SOLAS van choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana in première. Daarna volgt de tournee en is de voorstelling o.a. te zien op 5 november in November Music.

SOLAS biedt geen direct soelaas voor het wereldleed, maar creëert wel de ruimte om alternatieven op het spoor te komen en te omarmen. SOLAS combineert de troost van de schoonheidservaring met de noodzaak de werkelijkheid anders te bezien, zoals een vogel alles wat hij in de stad vindt, gebruikt om een stevig nest van te maken: takjes, maar ook sigarettenpeuken, stukjes plastic, luciferhoutjes, aluminiumfolie etc.

Over de muziek van John Dowland

Wat is er mooier en puurder dan de muziek van John Dowland; dan liefdespoëzie of een klaagzang begeleid door luitmuziek? Niets, zoals Dowland ten gehore wordt gebracht door de engelachtige stemmen van mezzo Talitha van der Spek (die eerder met LeineRoebana werkte in de gevierde dansopera’s Merg en LIGHT) en Elisabeth Hetherington, de juist afgestudeerde sopraan, die gelauwerd werd met de Dutch Classical Talent Award en artist in residence is bij Avrotros Klassiek Presenteert. Of door de directe, rauwere manier van de zingende dansers, die van Dowland popsongs maken.

In SOLAS verandert Dowland in een tijdgenoot, door de begeleiding van elektrische gitaar, door de contrasten met hedendaagse muziek of door de combinatie met hedendaagse dans. De zeven dansers van SOLAS: Uri Eugenio, Luana van Eekeren, Andrea Pisano, Timon de Ridder, Myrthe Bokelmann, Diana Senauskaite en Kris Mohammed Adem werken samen met de zangers en gitarist Wiek Hijmans die zowel een luitstuk vertaalt als een ‘Wall of Sound’ opricht.

In SOLAS is het dansen voor zangers net zo belangrijk als het ten gehore brengen van een lied. De dans onderstreept de zang niet, maar volgt zijn eigen weg in het lichaam van de zanger, los van het lied. Een melodie eindigt niet met de laatste noot, maar met de laatste danspassen die de melodie vergezellen. Dans maakt muziek niet alleen zichtbaar, ze verandert haar tegelijk.

Een maalstroom van zang, dans, tekst en muziek vult het podium; gelijkwaardig, gelijktijdig en onafhankelijk; verdeeld over de tien performers of gecombineerd in het lichaam van één van hen. De schoonheid van Dowland’s muziek moet in SOLAS veroverd worden. Puurheid kent rafelranden. SOLAS biedt weerbarstige schoonheid die je bekijkt met je oren en beluistert met je ogen; een oefening in synesthesie.

Over LeineRoebana

LeineRoebana is een dansgezelschap met een internationale reputatie, geleid door Andrea Leine en Harijono Roebana. De choreografen onderscheiden zich door hun unieke dansidioom en de centrale rol van muziek in hun werk, zijn specialist in een multidisciplinaire benadering en pionieren met ongewone overzeese samenwerkingsverbanden. LeineRoebana staat met haar wortels stevig in haar uitgebreide oeuvre en jarenlange ervaring, maar haar takken tasten nog altijd naar groei en vernieuwing.

Dans is voor LeineRoebana een fysieke vorm van denken; een manier om je te verhouden tot de wereld om je heen. LeineRoebana liet zich inspireren tot een grillige, exacte dansstijl door ideeën en ontwikkelingen buiten het theater, zoals het verlies aan lichamelijke integriteit als gevolg van technologische ontwikkelingen, en door de fractale meetkunde. Deze kan met behulp van groot-klein symmetrie de grilligheid van de natuurlijke wereld beter beschrijven dan de traditionele meetkunde van Euclides - de meetkunde van de eenvoudige geometrische vormen en links-rechts symmetrie die we allemaal op school leren.

Ook vond LeineRoebana manieren om het verlies aan integriteit, de fragmentatie van het lichaam, te verbeelden. Ging het eerst om fysieke schizofrenie, waarbij lichaamsdelen onafhankelijk van elkaar alle kanten op schoten, later paste het beeld dat componist Maarten Altena opriep: "Als een dr. Frankenstein stellen jullie uit losse, individuele lichaamsdelen een nieuw dansend lichaam samen dat even organisch lijkt als het oorspronkelijke lichaam; maar iets klopt er niet: het beweegt anders."

Dans is voor LeineRoebana nauwer verwant aan muziek dan aan theater. Het overbrengen van een verhaal of centraal thema is niet het overkoepelende perspectief van de voorstelling. In de woorden van regisseur Richard Foreman: "een verhaal leidt af van de waarheid." Een verhaal volgen houdt in dat je alles negeert wat niet bij dat verhaal hoort, terwijl ‘die ruis’ juist essentieel is: al datgene wat we nog niet kunnen plaatsen, wat we nog niet in de taal hebben geordend. Die ‘non-sense’ activeert ons creatief denkvermogen om er ‘sense’ van te maken. Het gebruik van taal en verhaal in muziektheater suggereert een ‘inhoud’ en plaatst dans en muziek in een dienende functie om die inhoud lichamelijk en emotioneel invoelbaar te maken.

Wij willen zoveel mogelijk ‘ruis’ in SOLAS: informatie die nog duiding behoeft. Vandaar het streven naar gelijkwaardigheid tussen dans, muziek, beeld, tekst en thema’s om niet één centraal verhaal te vertellen, maar wel honderd verhalen, die deels in het hoofd van de toeschouwer zitten.

Schoonheid die je bekijkt met je oren en beluistert met je ogen; een oefening in synesthesie

English text SOLAS

After the critically acclaimed show Sweet Demon from 2018, choreographers Andrea Leine and Harijono Roebana return this season with their new work called SOLAS.

The medieval French word solas means: comfort, relief, support, solution. Faced with the huge, persistent problems of our time, we are taking this concept seriously. The performance provides no direct relief for the world's suffering, but it does create space for alternatives. SOLAS combines the comforting feeling of experiencing something beautiful with the need to consider reality differently. Like a bird uses everything he finds in the city to make a solid nest: twigs, but also cigarette butts, pieces of plastic, aluminum etc.

For the singers in SOLAS, dancing is as important as the playing of a song. The dance emphasises the vocals, but follows its own path in the body of the singer, apart from the song. A song does not end with the last note, but with the latest dance moves that accompanies the melody. Dance music is not only visible, it changes its time. A maelstrom of songs, dances, texts and music fills the stage. Equally, simultaneously and independently spread among ten performers or all combined in the body of one of them.

Recensies

★★★★ Volkskrant (over Sweet Demon, 2018)
"Ze zetten de spotlights (opgehangen in een fraai hellende hefboom) op jonge dansers en op hoe die een brutale draai geven aan hun energieke bewegingstaal van scherpe hoeken, golvende cirkels en lange lijnen, vaak vanuit de schouders ingezet. Én op hoe deze dansers alles als muziek gebruiken, door een palet aan geluiden te laten resoneren in hun veerkrachtige lichaam: het lijf als beweeglijke speaker."

Credits

choreografie Andrea Leine en Harijono Roebana
met Uri Eugenio, Luana van Eekeren, Andrea Pisano, Timon de Ridder, Myrthe Bokelmann, Diana Senauskaite en Kris Mohammed Adem

De zes dansers van SOLAS: Uri Eugenio, Luana van Eekeren, Andrea Pisano, Timon de Ridder, Myrthe Bokelmann en Kris Mohammed Adem werken samen met de zangers en gitarist Wiek Hijmans en luitist David Mackor die zowel een luitstuk vertalen als een ‘Wall of Sound’ oprichten.

Accepteert u onze cookies?
Om uw bezoek aan deze website persoonlijk en snel te maken, gebruiken wij diverse cookies. Wij gaan ervan uit dat u dat goed vindt, wanneer u de site bekijkt.
Meer informatie