8: METAMORPHOSIS

Nicole Beutler Projects
17 okt
20:15
  • do 17 okt
    20:15 - 21:45
    Koninklijke Schouwburg, Den Haag
    Grote Zaal

English text below.

 

Het ijs smelt, het klimaat verandert, gevestigde machtsverhoudingen beginnen te verschuiven. 8: METAMORPHOSIS is een dansvoorstelling én een hedendaagse opera over het omarmen van de aankomende veranderingen. Acht mannen (dansers, zangers en een drummer) slepen je mee op het ritme van Henry Purcells The Cold Song. De publieksopstelling is anders dan je gewend bent: je zit op het toneel en kijkt naar de spelers in de zaal.

Het ijs smelt, het klimaat verandert, gevestigde machtsverhoudingen beginnen te verschuiven. Een grote onzekerheid ligt voor ons. 8: METAMORPHOSIS is een dansvoorstelling én een hedendaagse opera over het omarmen van de aankomende veranderingen. Zal het geleidelijk gaan of met pijnlijke schokken? Na haar indrukkwekkende Bauhaustrilogie keert regisseur en choreografe Nicole Beutler terug naar de grote zaal met een nieuw, tot de verbeelding sprekend Gesamtkunstwerk.

 

Acht mannen – dansers, zangers en een drummer – slepen je mee in een bezwerend ritueel voor de nieuwe tijd. Geïnspireerd op de wiskundige overgangen in de zinsbegoochelende kunst van M.C. Escher transformeren bekende patronen tot verrassende nieuwe mogelijkheden. 8: METAMORPHOSIS nodigt je uit in de schemerzone: een hoopvol én dreigend tussengebied. Is vernietiging noodzakelijk voordat we op een nieuwe manier leren samenleven?

 

Het bevroren ritme van Henry Purcells The Cold Song stuwt de voorstelling voort. In dit beklijvende lied beklaagt een wintergeest zich over de lente. Hij verzet zich uit alle macht, maar moet uiteindelijk smelten. Indringende koorzang, virtuose percussie van drummer Frank Rosaly en de filmische soundtrack van componist Gary Shepherd ontrafelen het muziekstuk langzaam tot een bevrijdende muzikale explosie.

 

Als een ‘beeldend kunstenaar in het theater’ componeert Beutler een dansopera volgens haar eigen wetten. Op zoek naar een nieuw perspectief wordt de theaterzaal volledig omgedraaid. De ruimte wordt één groot levend organisme. Dans, muziek, lichtkunst en beeldende compositie versmelten moeiteloos tot een totaalervaring die alle zintuigen prikkelt.

 

Over Nicole Beutler

Nicole Beutler (1969) maakt sinds twintig jaar multidisciplinaire dans- theater- en performancevoorstellingen. In 2017 creëerde ze DIDO DIDO in samenwerking met operagezelschap Silbersee: een theatrale en muzikale deconstructie van Henry Purcells beroemde aria When I Am Laid uit Dido & Aeneas.

 

Voor 8: METAMORPHOSIS verkent ze opnieuw de grenzen van het operagenre. Beutlers werk kenmerkt zich door grenzeloze diversiteit, verrassende vormentaal, intuitieve wijsheid en abstracte schoonheid. Dit maakt haar tot een unieke theater- en dansmaker in Nederland. In 2018 ontving Beutler de Gieskes-Strijbis Podiumprijs, de grootste Nederlandse prijs voor kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten.

Dans, muziek, lichtkunst en beeldende compositie versmelten moeiteloos tot een totaalervaring die alle zintuigen prikkelt

Onderdeel van:
Wijkjury Den Haag

English text 8: METAMORPHOSIS

 

The ice is melting, the climate is changing, the balance of power is starting to shift. The future holds great uncertainty. 8: METAMORPHOSIS is both a dance performance and a contemporary opera about embracing the changes that lie ahead. Will they come in a gradual process or as a series of painful shocks? After her impressive Bauhaus trilogy, director and choreographer Nicole Beutler returns to the big stage with a new total work of art.

 

Eight men – dancers, singers and a drummer – draw the audience into a ritual for a new era. Inspired by the mathematical transitions in the illusory art of M.C. Escher, familiar patterns transform into new possibilities. 8: METAMORPHOSIS invites you into a twilight zone, a no-man’s-land that is both hopeful and threatening. Is destruction necessary for us to learn a new way of living together?

 

The performance is propelled by the frozen rhythm of Henry Purcell’s The Cold Song. In this haunting aria, a winter spirit laments the coming of spring. He resists it with all his might, but must inevitably melt. Choral singing, virtuoso percussion by drummer Frank Rosaly and a filmic soundtrack by composer Gary Shepherd gradually unravel the aria before building to a liberating musical explosion.

 

Like a ‘visual artist in theatre’, Beutler composes a dance opera according to her own rules. In search of a new perspective, stage and auditorium are inverted. The theatre space becomes a single living organism in which dance, music, lighting design and visual composition merge effortlessly into a performative experience without bounds.

 

Who is Nicole Beutler?

Nicole Beutler (1969) has been making multidisciplinary dance, theatre and performance for 20 years. In 2017, in collaboration with opera company Silbersee, she created DIDO, a theatrical and musical deconstruction of Henry Purcell’s famous aria When I Am Laid from Dido and Aeneas. For 8: METAMORPHOSIS she again explores the boundaries of opera as a genre. Beutler’s work is characterised by endless diversity, a surprising vocabulary of form, intuitive wisdom and abstract beauty. This makes her unique as a theatre and dance maker in the Netherlands. In 2018 Beutler was awarded the Gieskes-Strijbis Podiumprijs, the most important award for quality and diversity in the performing arts in the Netherlands.

Recensies

★★★★★ Volkskrant
"8: METAMORPHOSIS is een imponerende dansopera over de patriarchale structuur die van geen wijken wil weten"

 

Musicalnieuws
"Echt een van de allermooiste toneelbeelden ooit. De tranen springen spontaan in je ogen. Grandioos."

Credits

concept, regie, choreografie Nicole Beutler
muziek Gary Shepherd, Henry Purcell
slagwerk Frank Rosaly
performers en medemakers Felix Schellekens, Dominik Kraemer, Arnout Lems, Rob Polmann, Timo Tembuyser, Christian Guerematchi & Sebastian Pickering Pedersen (stagiair)
Second cast João Dinis Pinho, Tijmen Teunissen (stagiair)
scènefoto's Anja Beutler

Accepteert u onze cookies?
Om uw bezoek aan deze website persoonlijk en snel te maken, gebruiken wij diverse cookies. Wij gaan ervan uit dat u dat goed vindt, wanneer u de site bekijkt.
Meer informatie