Gesualdo

De Warme Winkel | Nederlands Kamerkoor
14 dec
20:15
  • vr 14 dec
    20:15 - 22:15
    Koninklijke Schouwburg, Den Haag
    Grote Zaal
    Geweest

Prins Carlo Gesualdo leefde een spraakmakend bestaan in zijn paleizen in Italië. De wijze waarop hij zijn echtgenote en haar minnaar vermoordde doet O.J. Simpson blozen; de revolutionaire muziek die hij componeerde laat Phil Spector nederig buigen. Het contrast tussen het koor en de theatergroep, is de motor van een zoektocht naar 'het sublieme'; dat wat weerzinwekkend en tegelijkertijd onweerstaanbaar is.

[English text below]

De Warme Winkel en het Nederlands Kamerkoor bouwen de monumentale voorstelling Gesualdo op de fundamenten van alles wat ons mensen aantrekt en afstoot: de driehoek Geweld / Kunst / Seks.

 

Componist en prins Carlo Gesualdo

Vertrekpunten zijn de samenwerking tussen De Warme Winkel en het gerenommeerde Nederlands Kamerkoor én de thema’s in het leven en werk van componist en prins Carlo Gesualdo (1566-1613). Gesualdo leefde een getergd en spraakmakend bestaan in zijn paleizen in Zuid-Italië. De wijze waarop hij zijn echtgenote en haar minnaar vermoordde doet O.J. Simpson blozen; de revolutionaire muziek die hij componeerde laat Phil Spector nederig buigen; de omgang met zijn dienaren dwingt Markies de Sade op de knieën.

Zien we bij het horen van zijn religieuze responsoria de schommel voor ons waarin hij zijn bastaardbaby de dood in liet wiegen? Proeven wij met zijn madrigalen het menstruatievocht dat hij dronk om zijn demonen te bezweren?

 

Een zoektocht naar 'het sublieme'

Het Nederlands Kamerkoor zong het repertoire van Gesualdo al van New York tot Taipei, maar zelden zal het werk zo tot zijn recht komen als tussen het bloed en de urine van een all-star cast van harde kern Warme Winkeliers Mara, Vincent en Ward en hun jonge muzes Florian Myjer en Marieke De Zwaan

Het contrast tussen het koor en de theatergroep, tussen Gesualdo’s perverse uitwassen en zijn lucide muziek, is de motor van een zoektocht naar ‘het sublieme’; dat wat weerzinwekkend en tegelijkertijd onweerstaanbaar aantrekkelijk is.

Bekijk hier Gesualdo bij Podium Witteman.

 

In English

De Warme Winkel and The Netherlands Chamber Choir erect the monumental production – Gesualdo – on the foundations of everything that attracts and repels us as human beings: the trinity Violence / Art / Sex. 

 

Composer and prince Carlo Gesualdo

The starting points are a collaboration with the renowned Netherlands Chamber Choir and themes from the life and work of composer and prince Carlo Gesualdo (1566-1613). Gesualdo lived an anguished, controversial life in his palaces in Southern Italy. The way in which he murdered his wife and her lover would make O.J. Simpson blush; the revolutionary music he composed would make Phil Spector sink to his knees in admiration; the way he dealt with servants would impress the Marquis de Sade. 


When listening to his devotional responsories, can we see the swing in which he swung his bastard baby to death? In his madrigals, can we taste the menstrual fluids he drank to sate his inner demons?  

 

A search for 'the sublime'

The Netherlands Chamber Choir has sung Gesualdo’s repertoire from New York to Taipei, but seldom can his work have come more alive than among the blood and urine of an all-star cast composed of hard-core Warme Winkel cadres Mara, Vincent and Ward and their young acolytes Florian Myjer and Marieke De Zwaan.

 

The contrast between choir and theatre company, between Gesualdo’s perverse excesses and lucid music, is the engine powering a search for ‘the sublime’ – that which is abhorrent and yet at the same time irresistible. 

The monumental play Gesualdo built on the foundations of everything that attracts and repels us people: the triangle 'violence, art and sex'.

Recensies

"Gesualdo, een mix van schoonheid en wreedheid."
⭐️⭐️⭐️⭐️ de Volkskrant

“Een treffende, ontregelende voorstelling” - het Parool
“De tegenstellingen zijn volmaakt overbrugd” –De Groene Amsterdammer
“Het Nederlands Kamerkoor is wereldklasse en dat moeten we inmiddels ook constateren van De Warme Winkel.” – Cultureel Persbureau
“Een aparte synthese” – Trouw
“De Warme Winkel verbindt lust en horror” – NRC Handelsblad

Credits

Concept, spel Vincent Rietveld, Mara van Vlijmen, Ward Weemhoff, Florian Myjer en Marieke de Zwaan

Accepteert u onze cookies?
Om uw bezoek aan deze website persoonlijk en snel te maken, gebruiken wij diverse cookies. Wij gaan ervan uit dat u dat goed vindt, wanneer u de site bekijkt.
Meer informatie