Black/ The Sorrows of Belgium I: Congo

NTGent
30 apr
20:15
  • di 30 apr
    20:15 - 22:25
    Koninklijke Schouwburg, Den Haag
    Grote Zaal

English text below.

De trilogie The Sorrows of Belgium, bestaat uit de nationale driekleur van België Black/Yellow/Red. We zoomen in op drie donkere passages uit de Belgische geschiedenis. Met vanavond het eerste gedeelte: de exploitatie van Congo onder Leopold II in Black. De latere twee voorstellingen gaan over de collaboratie met de Duitse bezetter tijdens Wereldoorlog II in Yellow en de terroristische aanslagen in ‘hellhole’ Brussel in Red.

Black the Sorrows of Belgium - Het Nationale Theater
Black the Sorrows of Belgium - Het Nationale Theater

Een verhaal over de diepgewortelde angst voor het onbekende en alomtegenwoordig racisme

Frans, Engels en Vlaams gesproken, met Engelse en Nederlandse boventitels.

 

Met historische feiten als uitgangspunt wordt een portret in drie delen geschetst waarin een politieke agenda telkens opnieuw de aanleiding levert voor menselijk leed, waarin het surrealisme nooit ver weg is en waarin een klein land zich staande probeert te houden tussen grote internationale mogendheden: soms op sluwe wijze, maar veel vaker op een krampachtige manier… Welkom in het politieke centrum van Europa!

Wat gebeurt er in dit eerste gedeelte?
Als inspiratiebron voor Black, het eerste deel van The Sorrows of Belgium over Congo, dient een waargebeurd verslag van een van de eerste Congoreizigers in de geschiedenis: de Afro-Amerikaan William Henry Sheppard, ‘the Black Livingstone’ genaamd. Sheppard reisde in februari 1890 vanuit New York via Londen naar Afrika, als missionaris voor de Presbyteriaanse Kerk.

Samen met zijn witte reisgezel Sam Lapsley – beide mannen zijn nog prille twintigers op dat moment – begint hij aan een ingrijpend avontuur op compleet onbekend terrein, waarbij hij van de ene verbazing in de andere valt. Anders dan Lapsley, die fysiek aan deze missie ten onder zal gaan, trekt Sheppard zich goed uit de slag, tot het geld van de kerk op is en hij moet terugkeren naar Amerika voor nieuwe fondsen. Bij die terugkeer spaart hij zijn kritiek op de wantoestanden in Congo niet, en is hij een van de eersten om de mensonterende exploitatie door Leopold II aan te klagen.

Meer informatie over de voorstelling

Tip van programmamaker Laura van Zuijlen
BLACK is het eerste deel van Luk Percevals trilogie over de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van België. Tijdens het kijken duik ik steeds verder weg in mijn stoel. Flarden van scènes uit slavernijverleden in Congo trekken aan me voorbij. Steeds meer daalt in op welke gruwelijke wijze het westen wereldwijd heeft huisgehouden. Dat weet ik in theorie wel, maar het voelen is iets anders. Hoe schaamteloos er geroofd is en ontwricht is. Hoeveel geweld daarmee gepaard ging. En voor hoe lang. Jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit. “Ik kocht ivoor voor negen cent per kilo, en verkocht het voor 120 cent per kilo. Da’s normaal, hè,” zegt een van de personages in plat Vlaams. Ja, dat vonden wij normaal. BLACK is dat geen eenduidig verhaal is dat een detail uitlicht. BLACK gaat over de massaliteit van de slavernij. Het drama van toen kunnen we niet ongedaan maken, maar we kunnen wel veranderen hoe we erover praten. Daar roept de voorstelling toe op en daarom is hij voor iedereen relevant. Want de geschiedschrijving rechtzetten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het authentieke reisverslag komt tot leven

In Black wordt een reconstructie gemaakt van Sheppards authentieke reisverslag, geïnspireerd door de vurige lezingen die hij gaf om missiegeld te verzamelen. Hij schuwde daarbij het dramatische effect niet en stelde kunst- en gebruiksvoorwerpen ten toon, inspelend op de hang naar exotiek bij de doorsnee westerling.

 

In het Amerika van die tijd zorgden Sheppards lezingen voor meer dan één schok: omwille van zijn huidskleur werden in de theaters waar hij optrad voor het eerst ook zwarte toeschouwers toegelaten, weliswaar op het hoogste balkon. Sheppards verhaal getuigt, naast een diepgewortelde angst voor het onbekende, van een alomtegenwoordig racisme.

 

English text Black - The Sorrows of Belgium

The trilogy The Sorrows of Belgium, consists of the three national colours Black/Yellow/Red. Director Luk Perceval zooms in on three dark periods in Belgian history. Respectively: the exploitation of Congo under Leopold II in Black, the collaboration with the German occupying forces during World War II in Yellow and the terrorist attacks in ‘hellhole’ Brussels in Red.

 

With these historical facts as a starting point, a portrait in three parts is sketched, where a political agenda was again and again the cause for human suffering, where surrealism is never far off and where a small country tries to stand its ground between big international powers, sometimes in a cunning way, but more often in a convulsive way … Welcome to the political centre of Europe!

 

As a source of inspiration for Black, the first part of The Sorrows of Belgium about Congo, they used a true account by one of the first travellers to Congo in history: African-American William Henry Sheppard, billed as the 'Black Livingstone’. Sheppard travelled from New York to Africa via London in February 1890 as a missionary for the Presbyterian church.

 

Together with his white travel companion Sam Lapsley – both men still in their early twenties at the time – he began a life-changing adventure across completely unknown territory, where he encountered one surprise after another. Unlike Lapsley, who couldn’t physically cope with the mission, Sheppard thrived, until the money from the church ran out and he had to return to America for new funds. On his return, he was vocal about the abuses in Congo, and he is one of the first to denounce Leopold II’s disgraceful exploitation.

 

In Black, a reconstruction of Sheppard’s authentic travel logs will be made, inspired by the fiery lectures he gave to win financial support. He didn’t shy away from dramatic effect and exhibited art and utensils, responding to the craving for exoticism by the average Westerner. In America at that time, Sheppard’s lectures provided more than one shock: due to the colour of his skin, black spectators were allowed into theatres for the first time where he appeared, admittedly in the highest balcony. Sheppard’s story testifies, alongside a deep-seated fear for the unknown, to a ubiquitous racism.

 

This play is French, English and Flemish spoken and has English and Dutch surtitles.

Recensies

Het Nieuwsblad ⭐⭐⭐⭐⭐
'Tropische storm op de scène' 

De Morgen ⭐⭐⭐⭐⭐
'Luk Percebals Congo-aanklacht Black in NT Gent:een welkome mep in je gezicht'
'De tableaus die de acht acteurs samen creëren zijn beeldschoon, maar nooit vrijblijvend.'
'Dit is theater in zijn meest prangende, relevante verschijningsvorm, theater dat zich met beide voeten in het hier en nu bevindt.' 

De Standaard ⭐⭐⭐⭐
'Een groots werk.' 
'Een zinderend gesamtkunstwerk.'

Het Nieuwsblad
'Black is wreed, maar het is geschiedenisles die als een theaterstuk op geen enkele manier beter verpakt kon worden.' 

Klara.be

'Het schopt je op zachte, maar dwingende wijze een geweten.'

Bekijk ook het verslag dat VRT programma Het Journaal maakte van de voorstelling. Of lees de reportage in Trouw.

Credits

regie Luk Perceval
tekst Steven Heene, Fiston Mwanza Mujila en Luk Perceval naar diverse bronnen
met Peter Seynaeve, Chris Thys, Frank Focketyn e.a.

Accepteert u onze cookies?
Om uw bezoek aan deze website persoonlijk en snel te maken, gebruiken wij diverse cookies. Wij gaan ervan uit dat u dat goed vindt, wanneer u de site bekijkt.
Meer informatie