Vacature leden Raad van Toezicht

Wij vernieuwen onze Raad van Toezicht met vier nieuwe leden en zoeken maatschappelijk geëngageerde gesprekspartners op niveau met de volgende profielen:

 • Ondernemer/bestuurder van een groot bedrijf
 • Gerenommeerde maker in de kunst
 • Advocaat/notaris bij een groot kantoor
 • Expert in marketing/digitalisering/online

We zoeken leden die bijdragen aan diversiteit van de Raad van Toezicht en een sterke betrokkenheid/netwerk hebben binnen de regio. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (“de RvT”) van HNT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen HNT. De RvT staat de directie met advies terzijde.

In zijn samenstelling waarborgt de RvT diversiteit, met aandacht voor kennis en expertise, leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.

In het algemeen dienen de leden van de RvT aan het volgende te voldoen:

 • Zij kunnen denken en handelen op strategisch en tactisch niveau;
 • Zij beschikken over een brede culturele, maatschappelijke en zakelijke binding in de Nederlandse samenleving;
 • Zij begrijpen de grote waarde en het unieke karakter van kunst en cultuur en zijn hier mee begaan;
 • De leden van de Raad opereren in collectief, doch onafhankelijk en objectief ten opzichte van elkaar en van de directie;
 • Er dient op een adequate wijze invulling te worden gegeven aan de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Naast bovengenoemde meer algemene criteria voldoet elk lid ook aan onderstaande criteria:

 • Heeft affiniteit met de visie en drijfveren van HNT;
 • Kan zich conformeren aan de regels voor ‘Good Governance’, waarbij de Code Cultural
 • Governance als leidraad wordt gehanteerd;
 • Heeft een helicopterview, analytisch vermogen en kan vanuit eigen (bestuurs)ervaring sparren met de directie;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid om de toezichthoudende en adviserende taken in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • Is een teamplayer die daadwerkelijk energie krijgt van gezamenlijk de organisatie verder te brengen.

De leden van de RvT hebben een brede blik en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ze acteren tevens als belangrijkste ambassadeurs van HNT. Zie ook het Profiel Nieuwe Leden Raad van Toezicht.

Vernieuwing in de Raad van Toezicht

Tot voor kort bestond de RvT van HNT voornamelijk uit RvT leden van de gefuseerde organisaties om de voortgang van de fusie en de gevolgen soepel te laten verlopen. Onlangs zijn de RvT leden van de gefuseerde organisaties zoals afgesproken bij de fusie afgetreden, om zo in de nieuwe kunstenplanperiode de RvT  een nieuw gezicht te geven. Door het vergroten van het aantal leden RvT naar 7 en het vernieuwen van de gewenste profielen van de nieuwe leden wil HNT een nieuwe weg inslaan.

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in de RvT:

 • Jozias van Aartsen (voorzitter)
 • Merel van Vroonhoven (audit commissie)
 • Clayde Menso (lid)

Vacatures

Als onderdeel van de vernieuwing wenst HNT nieuwe gezichten aan zich te binden met een variatie aan kennis- en expertisegebieden. Het gaat om vier vacatures, specifiek met de volgende kenmerken:

 • Een lid met een breed bedrijfsmatige achtergrond op CxO niveau of een ondernemer, ook als voorzitter van de audit commissie. Hierbij is het gewenst om een actieve bestuurder/ondernemer te hebben bij een A-merk organisatie met verbinding met de regio Den Haag.
 • Een lid met een juridische achtergrond, liefst met kennis en ervaring in IP en/of auteursrechten, bij voorkeur een Partner bij een groot advocaten/notariskantoor.
 • Een gerenommeerde maker in de kunst in de breedte; beeldende kunst en/of literatuur, waarin de (ontwikkelingen in de) maatschappij een belangrijk element is.
 • Een expert op het gebied van digitale media c.q. online marketing die een vernieuwende blik kan geven aan de digitalisering en verdere branding van HNT voor nieuwe doelgroepen.

Voor de vier bovenstaande vacatures zoeken we kandidaten met:

 • Academisch denk- werkniveau;
 • Kennis, expertise en aantoonbare ervaring in de gebieden waarin ze opereren;
 • Minimaal 10 jaar werk en/of bestuurlijke ervaring in organisaties met een complexe setting;
 • Communicatief vaardig met gevoel voor politieke en sociale verhoudingen;
 • Affiniteit met de culturele sector;
 • Opbouwend kritische houding wordt verwacht; enige bestuurservaring is een pre;
 • Brengt een constructief relatienetwerk mee en is bereid als linking pin te fungeren tussen de directie en mogelijke (particuliere) donateurs en sponsoren;
 • Woonachtig in Nederland en betrokken bij de stad Den Haag;
 • Voldoende tijd beschikbaar voor de verwachte inzet en betrokkenheid.

Procedure

HNT laat zich in deze procedure bijstaan door NGL International. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 31 mei 2021 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan hnt@ngl-international.com

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Bercan Günel
NGL International
020-705 89 10
hnt@ngl-international.com.

Over Het Nationale Theater

Het Nationale Theater is een jonge landelijke theaterorganisatie voor volwassenen en jeugd met drie eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3. We zijn continu op zoek naar nieuwe verhalen en andere manieren om het hart van de samenleving te veroveren. Alle verschillende stemmen die we horen brengen we met ons acteursensemble en team van regisseurs samen in de producties van Het Nationale Theater en jeugd- en jongerenproducties van HNTjong. We geven hierbij jonge acteurs en makers ruimte om te experimenteren en proberen nieuwe theaterformats uit, van bingewatchen tot zomerspektakel, van stand-up tot theatercollege.  

Lees meer

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kan je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen