HOT avonden in de Koninklijke Schouwburg

Veelzijdig programma met muziek, theater, poëzie, fotografie, literatuur en wetenschap.

De HOT is het podium waarop Het Nationale Theater inzoomt op thema’s die in onze voorstellingen aan bod komen. Met het oog gericht op de ons omringende wereld worden onderwerpen belicht die ons in Nederland bezighouden. In een mix van wetenschappers, stadsbewoners en kunstenaars, acteurs en muzikanten zoeken we naar verklaringen, ervaringen en scherpen we de geest. Op de grens van kunst en kennis presenteren we een combinatie van taal, klank en verbeelding die leidt tot een inzicht dat niet in woorden te vangen is.

Dit seizoen staan de komende HOT avonden op het programma