Zaal 3 brengt ode aan Amerikaanse dichter Walt Whitman

wo 1 mei

Zaal 3 van Het Nationale Theater in Den Haag trekt op vrijdag 31 mei om 20.30 uur alles uit de kast voor een eerbetoon aan de Amerikaanse dichter Walt Whitman (1819-1892). Op die dag is het precies tweehonderd jaar geleden dat de ‘nationale dichter van de Verenigde Staten’ werd geboren.

Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Jacob Groot, Ellen Deckwitz, Toon Tellegen, Jacob Groot, Arjen Duinker, Joss Nargy en de Show-en Drumfanfare Duindorp treden op tijdens ‘I celebrate myself: een avond over Walt Witman’. Deze dichters en schrijvers vieren Whitmans werk en dragen eigen vertalingen voor. Schrijver Kees ’t Hart presenteert de avond die is vernoemd naar de beroemde zin ‘I celebrate myself’ uit een van Whitmans gedichten.

Groot voorbeeld

Whitman wordt nog steeds veel gelezen en geciteerd. Ook zinnen als ‘I sing the body electric’ en ‘Through me forbidden voices’ zijn erg bekend.’ Ex-president Bill Clinton gaf Whitmans bundel Leaves of Grass (uit 1855) cadeau aan Monica Lewinsky. Nog steeds beschouwen veel dichters en kunstenaars, en niet alleen Amerikaanse, hem als een groot voorbeeld. Ze waarderen zijn lyrische kracht en zijn oprechte onbevangenheid. Vincent van Gogh schreef in 1888 bewonderend over hem: “Eerst moet je erom glimlachen, zo onschuldig is het, en dan stemt het om dezelfde reden tot nadenken.”

Over Walt Whitman

Whitman schreef poëzie die de hele wereld in beeld wilde brengen. Totaalpoëzie, zouden we dat nu noemen. In hem klonk de wereld, dat was zijn poëtische pretentie. Hij beschreef, bezong en bejubelde niet alleen zichzelf, zijn lichaam, zijn ziel en zijn seksualiteit, maar ook de democratie, stoomboten, paardentrams, zeilwedstrijden op de Hudson, havensteden, prostituees, arbeiders, bediendes, warenhuizen. Hij meende dat poëzie een onbevooroordeeld beeld van de wereld moest geven en demonstreerde dit in breed over de bladspiegel uitwaaierende, rijmloze gedichten. Ongehoord en ongezien in die tijd, en ook nu nog ongeëvenaard.

In Nederland dwong en dwingt zijn werk ook nog steeds bewondering en navolging af. In 2006 verscheen een vertaling van Leaves of Grass waaraan 22 dichters meewerkten, Recent verscheen Oud ben ik en jong ben ik, een vertaling van Whitmans prozawerk Specimen Days.

Meer informatie en kaarten vind je hier.