Over educatie

Theater en kunsteducatie zorgen ervoor dat je anders naar het leven gaat kijken. Je wordt geconfronteerd met dingen die mooi, anders of lelijk zijn of die je verwonderen, laten lachen of huilen. Kortom, het doet iets met je. Het leert je inleven en verdiepen in het leven van anderen en zo je eigen leven onder de loep te nemen.

Dit zijn wij

De Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, het Nationale Toneel en NTjong zijn vanaf nu Het Nationale Theater. We bundelen onze kwaliteiten, kennis en ervaring om onze voorstellingen en programma’s met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen. En om nog beter op elkaar in te spelen en sneller en adequater op de vragen en wensen uit het onderwijs te reageren.

De educatiemedewerkers van alle vier de organisaties werkten de afgelopen jaren al op veel manieren samen. Met elkaar én met het onderwijs. Samen ontwikkelden we mooie programma’s rondom schoolvoorstellingen, theaterdagen voor hele scholen, grote educatieve projecten bij voorstellingen en organiseerden we inspiratiebijeenkomsten voor iedereen uit het onderwijs.


Nu wij zijn gefuseerd en onze samenwerking is geïntensiveerd kunnen wij het produceren en programmeren van onze voorstellingen nog beter op elkaar laten aansluiten.
En ervoor zorgen dat voorstellingen meer verdieping krijgen en beter inspelen op de vragen vanuit het onderwijs, de stad en theaters in het land. Doordat we samen verder gaan beschikken we over een deskundig, gespecialiseerd en breed georiënteerd team. Hierdoor ontwikkelen we nieuwe werkvormen en methodieken en maken we een grote slag op het gebied van digitalisering in ons aanbod naar het onderwijs, zodat we altijd en overal inzetbaar zijn.


We zijn een open en lerende club met het uitgangspunt dat samenwerken de meerwaarde is om tot nieuwe vormen en inhouden te komen. We hopen jullie in het komende seizoen dan ook vaak te mogen ontmoeten. Samen openen we het doek, de ogen, de koppen en het gesprek.


Verrijk je wereld

Podiumkunsten verrijken je wereld, want het draait om ontmoeting en uitwisseling. We stimuleren een actieve en betrokken houding waarin denkkracht wordt aangesproken. Zodat kinderen en jongeren op onderzoek gaan naar zichzelf, de maatschappij en de wereld waarin ze functioneren. En opgroeien tot zelfstandig en kritisch denkende mensen.


Aan de slag

Een bezoek aan één van onze voorstellingen is nog maar het begin. Zelf ervaren (spelen), nadenken (filosoferen) en vormgeven (maken) staan bij ons centraal. Het draait om kennismaking én verdieping. Dus gaat iedereen aan de slag. Met zichzelf en met klasgenoten. Door kinderen en jongeren te laten spelen, bouwen, schrijven en te ontdekken, willen wij ze prikkelen, aanzetten tot nadenken en niet te vergeten, vermaken!


Artistiek team

Educatieve projecten worden gevoed, ontwikkeld en gestuurd vanuit ons artistieke beleid. De afdeling educatie is verantwoordelijk voor de contacten en het aanbod richting het onderwijs en, samen met de programmamakers, de drijvende kracht waar vanuit alle actieve publieksactiviteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Uiteraard in samenspraak en samenwerkingen met afdelingen als dramaturgie, marketing, acteurs, kassa, techniek en de ateliers. Iedereen bij Het Nationale Theater voelt zich betrokken en gaat voor een stevige en langdurige relatie en voor verbinding met het publiek. En dat merk je.


Filosoferen kun je leren

Het filosofisch gesprek staat bij ons hoog in het vaandel. Filosoferen gaat niet over het leren van een waarheid, maar over het onderzoeken naar dingen waar we niet direct antwoord op hebben. Daarom voeren wij uitgebreide gesprekken voor, na of zelfs tijdens een voorstelling. Door te leren filosoferen wordt de intrinsieke denkkracht van kinderen en jongeren versterkt. Ze leren zich te verhouden tot anderen en zelfstandig keuzes te maken. Daarmee creëren we een mooie aanvulling op de kennis en leerstof die in het onderwijs gegeven wordt.

 

Dit wil je

Een voorstelling van Het Nationale Theater begint soms eerder dan verwacht en is eigenlijk nooit echt afgelopen. Want zowel voor, tijdens als na een voorstelling nemen we uitgebreid de tijd voor verbreding en verdieping. Met educatie-materialen, workshops, toneelateliers en ons ‘educatierepertoire’: denk aan de lange leerlijnprojecten in het kader van ‘Cultuuronderwijs op zijn Haags’ (PO) en de ‘kunstklas trajecten’ (VO). Dit alles met als doel het Haagse onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven.Op maat geschreven

Elk educatieprogramma (in welke vorm ook) bij onze voorstellingen is naar wens in te richten. Wij gaan graag in gesprek om jullie als school van de best passende en inhoudelijke vorm te voorzien. Bij sommige van onze eigen producties ontwikkelen we speciale theaterprojecten, in onze theaters of bij jullie op school, die alle bijzondere werkvormen van Het Nationale Theater met elkaar verbindt. Zo ontwikkelen we ook educatievormen die niet direct met een voorstelling te maken hebben, maar bijvoorbeeld met het vak theater maken of met een thema dat belangrijk is voor de stad Den Haag. Ook hier houden we rekening met de wens van het onderwijs in het algemeen en van jullie school in het bijzonder.


Lange leerlijn

Samen met scholen en collega kunstinstellingen ontwikkelen we lange leerlijnen. Dat zijn programma’s in een doorlopende lijn wat betreft leeftijden en niveaus. Op die manier kunnen we inhoudelijk consequent meer verdieping bieden en zijn we beter in staat in te spelen op jullie vragen. Zo werken we samen met De Parkiet aan de invulling van hun openpodia, geven we vorm aan de theater klassen van het Haags Montessori Lyceum en zijn we met een groot aantal partners verantwoordelijk voor de Kunstcampus van het Johan de Witt. Wat is jullie wens?


School take-over

Wil je het schooljaar openen of afsluiten met een bijzonder theaterproject? Of zoek je een dag- of weekinvulling voor een speciaal evenement op school? Laat Het Nationale Theater je school ‘overnemen’. Samen met de leerlingen werken we naar een geweldige presentatie toe waar ze nog lang over zullen napraten. Ook kun je met je team bij ons terecht voor deskundigheidsbevordering op het gebied van theater maken met kinderen en jongeren.


Achter de schermen

Onze voorstellingen zijn een bezoek meer dan waard, maar hoe het er achter de schermen aan toe gaat is een even grote belevenis. Vraag aan je leerlingen of ze willen voelen wat het is om op de bühne van de Koninklijke Schouwburg te staan. Of ze willen weten hoe artiesten Theater aan het Spui binnenkomen. En of ze willen zien hoe onze decors en kostuums worden gemaakt. De kans is groot dat ze al in de rij staan. Voor leerlingen die zo geïnspireerd zijn geraakt, zijn er toneelateliers waarbij ze een dag of soms zelfs een week met ons theatermaken. Ze hoeven geen geoefende spelers te zijn, maar wel zin hebben om op onderzoek uit te gaan en zichzelf te ontdekken. Dat wil toch iedereen?!